1. Thông tin thí sinh

Họ tên Số Báo danh
CMND Ngày sinh
KVƯT ĐTƯT

2. Kết quả xét tuyển đợt 1 vào trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Tên Ngành Mã Ngành
Tổng điểm Kết quả