TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   958410
Đang online:   1135
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Về việc Điều chỉnh thời gian đăng ký học tập và hoàn thành học phí Học kỳ 1 - Năm học 2021 – 2022
[Ngày đăng:01/12/2021]

THÔNG BÁO

Về việc Điều chỉnh thời gian đăng ký học tập và hoàn thành học phí

Học kỳ 1 - Năm học 2021 – 2022

1. Đăng ký thời khoá biểu Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

Đăng ký chính thức: 8h00 ngày 06/12/2021 đến ngày 17/12/2021

Hủy học phần: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Thời gian học: Từ ngày 20/12/2021.

Ghi chú:

- Đối với các học phần đang học trực tuyến, sinh viên tiếp tục học tập theo thời khóa biểu.
- Giảng viên, viên chức, sinh viên rà soát, chuẩn bị để đáp ứng đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành bao gồm việc di chuyển, giảng dạy khi học trực tiếp (nếu điều kiện cho phép).
- Sinh viên phải đảm bảo đủ số tín chỉ trong học kỳ (15 tín chỉ) để tham gia xét học bổng và các chế độ khen thưởng.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn đăng ký học phần trực tiếp theo thông báo số 212 ngày 09/11/2021.
[Ngày đăng:30/11/2021]

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn đăng ký học phần trực tiếp theo thông báo số 212 ngày 09/11/2021.

Căn cứ công văn 7623/UBND-VX, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhà trường sẽ tạm hoãn đăng ký trực tiếp theo thông báo số 212 ngày 09/11/2021. Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch đăng ký vào thời gian sau.

Trân trọng.

Chi tiết
Thông báo Danh sách tên mã lớp và link đăng nhập lớp học trực tuyến (đợt 2) Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022
[Ngày đăng:21/11/2021]

THÔNG BÁO

Danh sách tên mã lớp và link đăng nhập lớp học trực tuyến (đợt 2)

Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh, đăng ký học trực tuyến (đợt 2) tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp và rà soát, chuẩn bị đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch Covid-19, Học kỳ 1 - Năm học 2021 – 2022
[Ngày đăng:11/11/2021]

 THÔNG BÁO

Về việc ghi danh, đăng ký học trực tuyến (đợt 2)

tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp và rà soát, chuẩn bị đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch Covid-19

Học kỳ 1 - Năm học 2021 – 2022

1. Đăng ký học trực tiếp

Đăng ký chính thức: 8h00 ngày 30/11/2021 đến ngày 04/12/2021

Hủy  học phần       : Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021

2. Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần trực tuyến (online)

Ghi danh                : Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Đăng ký chính thức: 8h00 ngày 17/11/2021 đến ngày 20/11/2021

Hủy học phần         : Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Mã lớp học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022
[Ngày đăng:27/09/2021]

THÔNG BÁO

Mã lớp học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ Thông báo ghi danh và học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Nhà trường cung cấp danh sách tên mã lớp học và link đăng nhập lớp học trực tuyến (google meet)

Chi tiết danh sách tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp
[Ngày đăng:22/09/2021]

THÔNG BÁO

Về việc nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Nhà trường;

Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên đã hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp tiến hành nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp như sau:

1. Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp

2. 01 phong bì có dán tem, ghi đầy đủ thông tin, địa chỉ, điện thoại người nhận (thông tin sinh viên), 02 ảnh 3x4 (ghi đầy đủ họ và tên, năm sinh sau ảnh)

3. Các loại chứng chỉ (có chứng thực): GDQP-AN, GDTC, CNTTCB, CNTTNC (Chứng nhận mô đun chuyên ngành), Chứng nhận đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu châu Âu do trường ĐHXD Miền Tây cấp hoặc các chứng chỉ tương đương.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022
[Ngày đăng:16/09/2021]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh và đăng ký học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

- Ghi danh: Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 20/9/2021.

-  Đăng ký chính thức: Dự kiến từ ngày 22/9/2021 đến ngày 26/9/2021.

- Thời gian huỷ học phần: Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Thay đổi hình thức giảng dạy các lớp cải thiện, học vượt học kỳ 3 Năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:20/07/2021]

THÔNG BÁO

Thay đổi hình thức giảng dạy các lớp cải thiện, học vượt học kỳ 3

Năm học 2020 - 2021

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
[Ngày đăng:13/07/2021]

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây kết hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Trà Vinh thay đổi kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021 phần Lý thuyết từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

Sinh viên tải Quy định học trực tuyến
tại đâyHướng dẫn học tại đây.

Chi tiết
KẾ HOẠCH Học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh
[Ngày đăng:21/06/2021]

KẾ HOẠCH

Học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Chi tiết kế hoạch tại đây.

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam