Thông tin liên hệ

 Địa chỉ:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
 Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 Điện thoại:  (0270) 3 823 657
 Fax:  (0270) 3 827 457
 Email:  mtu@mtu.edu.vn
 Website:  www.mtu.edu.vn
 Facebook Page:   www.facebook.com/mtu.edu.vn

   PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC
    Phòng Quản lý Đào tạo

Tầng 1 - Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: (0270) 3 839 768

Email: quanlydaotao@mtu.edu.vn

 
  Tư vấn Tuyển sinh và hướng nghiệp


Phòng TVTS - cạnh nhà Thường trực, cổng trường

Điện thoại: (0270) 3 825 903

Email: tuyensinh@mtu.edu.vn

   Phòng Công tác Chính trị sinh viên
Tầng 1 - Nhà C

Điện thoại: (0270) 3 828 596

Email:  phongctctsv@mtu.edu.vn

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Tầng 1 - Nhà B

Điện thoại: (0270) 3 828 598

Email:  phongktdbcl@mtu.edu.vn

   Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: (0270) 3 843 821

Email:  nckh-htqt@mtu.edu.vn

   Phòng Tổ chức - Hành chính
Tầng 1 - Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: (0270) 3 823 657

Fax: (0270) 3 827 457

Email:  tochuchanhchinh@mtu.edu.vn


   Phòng Tài chính - Kế toán
Tầng 2 - Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: (0270) 3 826 119

Email:  phongtckt@mtu.edu.vn

   Phòng Quản trị và Thiết bị
Tầng 1 - Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: (0270) 3 820 746

Email:  phongqttb@mtu.edu.vn

    TRUNG TÂM TRỰC THUỘC
   Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ xây dựng và đào tạo thường xuyên
Tầng 1 - Nhà Hiệu bộ

Điện thoại: (0270) 3 828 597

Email: ttdttx@mtu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/ttdaotaothuongxuyen

   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Văn phòng Trung tâm NN-TH - Cổng đường Mậu Thân 2

Điện thoại: (0270) 3 842 232

Fax: (0270) 3 827 457

Mã số thuế: 1500235957-002

Email:  ttnnth@mtu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/ngoaingutinhocMTU

   Trung tâm Tư vấn Xây dựng  
Văn phòng Trung tâm TVXD - Cổng đường Mậu Thân 2
Điện thoại: (0270) 3 842 244

Fax: (0270) 3842 244

Mã số thuế: 1500235957-001

Email:  tttvxd@mtu.edu.vn

   Trung tâm thí nghiệm Xây dựng và Môi trường
Khu B - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Điện thoại:  0913 728 374 (Mr. Tiến)

Email:  tttnxd-mt@mtu.edu.vn

   Trung tâm Thông tin - Thư viện
Tòa nhà Thư viện - Khu B - Trường ĐH Xây dựng Miền Tây

Điện thoại: (0270) 3 60 16 18

Email: thuvien@mtu.edu.vn

Website: thuvien.mtu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/thongtinthuvienMTU

   BAN QUẢN TRỊ WEBSITE
   Quản trị Website  
Điện thoại: (0270) 3 839 768

Email: banbientap@mtu.edu.vn
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 1529

   Số lượt truy cập: 17021103

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2023 - 2024
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
    
    Phòng Công tác Chính trị sinh viên
    Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
    
        Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kinh tế      
        Khoa Công nghệ      
        Khoa Khoa học Cơ bản  
    
        Khoa Lý luận chính trị    
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
        Trung tâm Tư vấn xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
    
        Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn