ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 CẤU TRÚC DỮ LIỆU 01/08/2022
2 CÔNG TRÌNH THU TRẠM BƠM 01/08/2022
3 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 01/08/2022
4 KINH TẾ VI MÔ 01/08/2022
5 KINH TẾ XÂY DỰNG 01/08/2022
6 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 (NGÀNH GIAO THÔNG) 01/08/2022
7 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 01/08/2022
8 THI CÔNG NGÀNH NƯỚC 01/08/2022
9 THIẾT KẾ CẦU BTCT 01/08/2022
10 TRẮC ĐỊA (GT20D01) 01/08/2022
11 TRẮC ĐỊA (KN19D01) 01/08/2022

12 TRẮC ĐỊA 01/08/2022

13 ISO 1400 VÀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 02/08/2022
14 CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH 02/08/2022
15 ĐÁNH GIÁ MT CHIẾN LƯỢC & ĐG TĐMT 02/08/2022

16  ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH  02/08/2022
17 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (GT21D01) 02/08/2022
18 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 02/08/2022

19 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 02/08/2022
 
20 ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 02/08/2022

21  HÓA NƯỚC VI SINH 02/08/2022

22  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 02/08/2022

23  LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY 02/08/2022

24 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ 02/08/2022

25 QUẢN LÝ HT HẠ TẦNG KỸ THUẬT 1   02/08/2022
26 CƠ HỌC ĐẤT 03/08/2022
27 KẾT CẤU THÉP 2  03/08/2022
28  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1  03/08/2022
29  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  03/08/2022
30  KỸ THUẬT THI CÔNG 1  03/08/2022
31  KỸ THUẬT THI CÔNG 2  03/08/2022
32  NỀN MÓNG  03/08/2022
33  NGUYÊN LÝ TK KIẾN TRÚC C.NGHIỆP  03/08/2022
34  THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ 03/08/2022
35  CƠ HỌC KẾT CẤU 2 04/08/2022
36 CƠ LÝ THUYẾT   04/08/2022
37  ĐIỆN KỸ THUẬT  04/08/2022
38  KIỂM TOÁN 1 04/08/2022
39  KINH TẾ VĨ MÔ 04/08/2022
40  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 04/08/2022
41  PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC  04/08/2022
42 TỔ CHỨC THI CÔNG (NGÀNH XD)   04/08/2022
43  TỔ CHỨC THI CÔNG (GT18D01) 04/08/2022
44 VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG   04/08/2022
45  VẬT LÝ KIẾN TRÚC 1  04/08/2022
46 XỬ LÝ NƯỚC THẢY  04/08/2022
47  ANH VĂN CN CẦU ĐƯỜNG - GIAO THÔNG (MÃ ĐỀ 01) 05/08/2022 
48 ANH VĂN CN CẦU ĐƯỜNG - GIAO THÔNG (MÃ ĐỀ 02) 05/08/2022
49 ANH VĂN CN CẤP THOÁT NƯỚC (MÃ ĐỀ 01)  05/08/2022
50 ANH VĂN CN CẤP THOÁT NƯỚC (MÃ ĐỀ 02)  05/08/2022 
51  ANH VĂN CN NGÀNH KẾ TOÁN (MÃ ĐỀ 221) 05/08/2022
52 ANH VĂN CN NGÀNH KẾ TOÁN (MÃ ĐỀ 222)  05/08/2022
53  ANH VĂN CN NGÀNH KIẾN TRÚC (MÃ ĐỀ 01)  05/08/2022
54 ANH VĂN CN NGÀNH KIẾN TRÚC (MÃ ĐỀ 02)  05/08/2022
55 ANH VĂN CN NGÀNH XÂY DỰNG (MÃ ĐỀ 01)  05/08/2022

56  ANH VĂN CN NGÀNH XÂY DỰNG (MÃ ĐỀ 02) 05/08/2022

57  CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (NGÀNH GT) 05/08/2022
58  CƠ HỌC KẾT CẤU 1 05/08/2022
59  KẾT CẤU BTCT 1 (NGÀNH GT + CTN) 05/08/2022
60  KẾT CẤU BTCT 1 05/08/2022
61  KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 1 05/08/2022
62  KẾT CẤU GẠCH ĐÁ GỖ 05/08/2022
63  MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 05/08/2022
64  MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 05/08/2022
65  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 05/08/2022
66  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 05/08/2022
67  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 05/08/2022
68  TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 05/08/2022
69  THANH TOÁN QUỐC TẾ 05/08/2022  
70  THỦY LỰC 1 05/08/2022  
71 HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 1  06/08/2022   
73 HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH  06/08/2022  
74 HÌNH HỌC HỌA HÌNH  06/08/2022  
75  KẾT CẤU THÉP 1 06/08/2022  
76  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06/08/2022  
77  QUẢN LÝ DỰ ÁN 06/08/2022  
78  THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẦU BTCT 2 06/08/2022  
79  VẬT LIỆU NƯỚC 06/08/2022
80  CẤP THOÁT NƯỚC & VỆ SINH MTNT  07/08/2022  
81  GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 07/08/2022  
82 KẾT CẤU BTCT 2  07/08/2022  
83  MÁY XÂY DỰNG 07/08/2022  
84  PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG 07/08/2022  
85  SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 07/08/2022  
86  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 07/08/2022  


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn