Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


Đang online: 235

Số lượt truy cập: 15543540

Danh sách sinh viên dự thi kỳ thi kết thúc học phần HKII, năm học 2020-2021

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI 
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020-2021
(do Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức)

* Sinh viên tải danh sách về, xem thời gian thi, phòng thi theo môn.

LƯU Ý: Căn cứ Kế hoạch 89/KH-ĐHXDMT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc tập huấn cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục, Khoa Khoa học Cơ bản có điều chỉnh lịch thi các học phần buổi sáng ngày 13/4/2021 sang ngày 20/4/2021, xem chi tiết tại link.

Môn thi Danh sách dự thi
 Toán 2
 Toán cao cấp 2
 Toán cao cấp 3 - Xác suất thống kê
 Nhiệt kỹ thuật
 Hóa kỹ thuật môi trường 1
 Tối ưu hóa và quy hoạch tuyến tính
 Xác suất thống kê - hệ Chính quy
 Xác suất thống kê - hệ Liên thông chính quy
 Lý 2

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn