Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 243

Số lượt truy cập: 15543581

The Memorandum of Agreement signing ceremony between MTU and Rajamangala University of Technology Srivijaya (Thailand)

On April 23rd 2018, Mien Tay Construction University signed a Memorandum of Agreement with Rajamangala University of Technology Srivijaya (Thailand) to promote academic and educational collaboration and exchange between the two universities, with the joint purposes of improving mutual understanding between the two universities as well as between Thailand and Vietnam, and of contributing to the advancement of academic and educational activities in areas of mutual interest.The working session of MTU (on the right) and Rajamangala University of Technology Srivijaya 
Photo: Phuoc Thuan

On the side of Rajamangala University of Technology Srivijaya, attending the signing ceremony were Assoc. Prof. Charoon Charoennetkul, Assoc. Prof. Manus Anusiri, Asst. Prof. Jeerasak Peanjaroen, Asst. Prof. Panu Promputthangkoon, Ms. Wilawan Tongnimit, Ms. Jirawan Jitwijarn. From MTU, attending the ceremony were Dr. Nguyen Van Chieu – Vice Rector, Ms. Nguyen Thi Tam Dan – Head of Architecture Department, Architecture Faculty, Mr.Thach Som So Hoach – Vice Dean of Civil Engineering Faculty, Mr. Huynh Quoc Huy – Head of Office of Training Management, Dr. Vu Duy Thang – Head of Structural Engineering Department, Civil Engineering Faculty, Mr. Pham Anh Tuan – Lecturer, and Ms. Lich – Staff of Office of Scientific Research and International Cooperation. Coming to the ceremony, there were two representatives of Can Tho University.
At the signing ceremony – Photo: Nguyen Thong

At the ceremony, the MoA would offer multiple opportunities for joint academic and scientific research activities, which are top priorities of the two universities in areas of exchanging lecturers and students, organizing symposiums, conferences, and exchanging academic and research findings, etc. 

  

Assoc. Prof. Charoon Charoennetkul (on the left) and Dr. Nguyen Van Chieu 
signed and handed over the MoA - Photo: Nguyen Thong


The two universities also discussed and signed the memorandum for exchange of students, which was defined that each university would send to and accept from another not more than five students per academic year. The number of students would be fixed by annual consultation between the two universities. 

Representatives of Rajamangala University of Technology Srivijaya suggested that it would be have the biennial conference among MTU, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Can Tho University and Tra Vinh University.


    

Token gift Exchange – Photo: Nguyen Thong
 All of representatives of MTU, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Can Tho University 
Photo: Nguyen Thong


  

  

Visiting the laboratory of MTU – Photo: Nguyen Thong


The signing ceremony was a success with more collaborative plans aimed at fostering academic ties between two universities in the near future.

Source: Scientific Research and International Cooperation Department.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn