Bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng Xã năm 2019

Ngày 21/8/2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) phối hợp cùng với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng Xã năm 2019. 

Tham dự Khai giảng khóa học có Ông Hồ Văn Kiên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cùng các thành viên trong đoàn; Ông Lê Hiến Chương – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHXD Miền Tây và hơn 45 học viên hiện là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Ông Hồ Văn Kiên – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long mong muốn khi kết thúc khóa học, học viên tiếp thu được nhiều các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu quản lý nhà nước về quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn trên địa bàn Xã, góp phần nâng cao tác phong, phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với vị trí việc làm của công chức địa chính - nông nghiệp – xây dựng và môi trường Xã.Để chất lượng khóa đào tạo đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực của các công chức lãnh đạo chuyên môn Xã, MTU đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị chương trình, tài liệu, phân công giảng viên có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực quản lý xây dựng và hạ tầng kỹ thuật nông thôn; tổ chức hình thức học tập theo phương pháp tích cực, đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Khóa đào tạo diễn ra từ 21-23/8/2019 với những kiến thức và trao đổi xung quanh các chuyên đề như: Tổng quan hạ tầng kỹ thuật nông thôn; Quản lý cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư nông thôn tập trung; Quản lý chất thải rắn khu dân cư, nông thôn, làng nghề; Quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); Quản lý cảnh quan, hạ tầng giao thông và chiếu sáng nông thôn.

TT BDNVXD & ĐTTX

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn