GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ

   

Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
     
 
 
   Facebook Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây
 
Giao lưu và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ
Nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông tin - Thư viện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin - thư viện, phục vụ tốt hơn nữa cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của toàn trường đặc biệt là trong hoạt động khai thác thông tin, hợp tác quốc tế, xây dựng mô hình phục vụ bạn đọc có hiệu quả, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các Trung tâm Thông tin - Thư viện trong và ngoài nước trong việc phối hợp bổ sung, trao đổi tài liệu và chia sẻ nguồn lực thông tin, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã đến thăm, giao lưu và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 7 năm 2018.Giao lưu, học tập kinh nghiệm tại LRC - Đại học Cần Thơ.
Giao lưu, học tập kinh nghiệm tại LRC - Đại học Cần Thơ.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn