CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  CỦA ĐOÀN TRƯỜNG:

1. Lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn.

2. Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới (các Liên chi đoàn, Chi đoàn) thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên.

3. Kiến nghị đề xuất với Đảng uỷ, Ban giám hiệu và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến các công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

4. Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn trường với Đảng ủy, Tỉnh đoàn.

5. Bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên; theo dõi, phát động các phong trào sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để xét thi đua khen thưởng.

6. Xây dựng môi trường lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội và chung sức cùng cộng đồng trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào thi đua, tình nguyện của sinh viên.

7. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, xây dựng Nhà trường; phát huy vai trò người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của sinh viên.

8. Theo chương trình hoạt động của Đoàn trường được xây dựng hàng năm, tổ chức các phòng trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

9. Theo dõi số lượng Đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trường, thu giữ Sổ đoàn viên của các Đoàn viên khi đến nhập học tại trường và nhận xét đối với Đoàn viên hàng năm. Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên khi tốt nghiệp ra trường.

10. Bồi dưỡng và phát hiện những Đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp trong công tác phát triển Đảng.

11. Nhận và triền khai các công việc liên quan, các công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường và của Đoàn cấp trên.
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn