Hội nghị Tống kết công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2018


H
ỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2018

Nhằm đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 đồng thời đề ra những giải pháp hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên những năm tiếp theo. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào. Nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018. Ngày 25/12/2018, Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHXD Miền Tây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.


Đến dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Út Em, Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Vĩnh Long. Đ/c Lê Tấn Truyền – Phó Bí thư Đảng bộ Nhà trường cùng quý thầy cô là Trưởng, Phó các Phòng, Khoa có liên quan. Các đồng chí là cán bộ Đoàn-Hội các cấp cùng các ĐVTN có nhiều đóng góp được khen thưởng trong Hội nghị.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐHXD Miền Tây năm 2018 với chủ đề hành động “Tuổi trẻ Trường ĐHXD Miền Tây tiên phong, sáng tạo”, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường ĐHXD Miền Tây đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tập trung vào các các mặt công tác như: công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống; thực hiện các phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Sinh viên 5 tốt"; công tác tổ chức xây dựng Đoàn-Hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
 
Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường đã xây dựng kế hoạch chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm: Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, có sức khỏe, có kỹ năng; Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực; đẩy mạnh phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc và các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xây dựng Đoàn vững mạnh, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đẩy mạnh các phong trào, hành động cách mạng.
 
   

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Lê Tấn Truyền – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm qua của Đoàn-Hội và sự tham gia nhiệt tình của các đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo hoạt động của Đoàn-Hội, Phó Bí thư lưu ý một số hoạt động trọng tâm của Đoàn-Hội trong năm tới như: Tiếp tục nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong thanh niên cũng như trong sinh viên toàn trường; xây dựng chương trình hoạt động cụ thể nhằm vận động sinh viên tham gia Đoàn-Hội, cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích cho sinh viên thông qua các trang thông tin; tạo môi trường thân thiện, tự học tập, nghiên cứu trong sinh viên; xây dựng cộng đồng học tập, nghiên cứu khoa học, bên cạnh đó định hướng các phong trào thu hút sinh viên tham gia nhằm tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện; Đoàn-Hội cần phát huy vai trò tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ học thuật, Câu lạc bộ sở thích trong sinh viên.
Đ/c Lê Tấn Truyền - Phó Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Trong thời gian tới, Trường sẽ tăng cường trao đổi sinh viên, thực tập sinh với các đối tác quốc tế, Phó Bí thư mong muốn sinh viên phải phấn đấu nhiều hơn nữa để giành lấy những cơ hội đi giao lưu, học tập thực tế ở nước ngoài. Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên, Trường đang xây dựng tổ Khởi nghiệp có liên quan đến chủ đề này, bên cạnh đó, hoạt động của Tổ Khởi nghiệp, sẽ là cánh tay đắc lực cùng với các đơn vị có liên quan trong trường tạo điều kiện và môi trường để thực hiện mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên. Qua đó, Phó Bí thư mong muốn sinh viên ĐHXD Miền Tây trước hết cần nắm vững kiến thức, phát triển kỹ năng, vận dụng trí tuệ, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để thực hiện các dự án khởi nghiệp, hưởng ứng mạnh mẽ và hiệu quả phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.


Với những kết quả đạt được, trong năm 2018 Đoàn trường Hội Sinh viên đã được Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Tỉnh công nhận là đơn vị vững mạnh. Cũng trong Hội nghị, Đoàn trường, Hội Sinh viên đã đề nghị khen thưởng và khen cho gần 50 tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2018.


   
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn