Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 4319

Số lượt truy cập: 16818575

Hội nghị Tổng kết các hoạt động KH&CN năm học 2017-2018


HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KH&CN NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học tiếp theo, ngày 23 tháng 5 năm 2018, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động KH&CN năm học 2017-2018. Ông Nguyễn Văn Chiếu - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội nghị; Ông Nguyễn Ngọc Long Giang - Trưởng phòng KH&HTQT báo cáo trước Hội nghị về tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Bên cạnh đó Hội nghị còn được nghe những bài tham luận hết sức tâm huyết của giảng viên về hoạt động KH&CN: Tầm quan trọng của NCKH đối với các Trường Đại học; Làm thế nào để giảng viên khoa Xây dựng tích cực tham gia NCKH và nâng cao chất lượng NCKH; Giải pháp khuyến khích sinh viên NCKH tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây. Trong phần thảo luận Hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi thảo luận xoay quanh các vấn đề về kinh phí, các giải pháp khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực tham gia NCKH và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của Nhà trường. Ông Lê Ngọc Cẩn - Hiệu trưởng chủ trì phát biểu tổng kết và chỉ đạo công tác trong thời gian tiếp theo.

Một số hình ảnh tại hội nghị:
Ông Lê Ngọc Cẩn - Hiệu trưởng Nhà trường 
phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Văn Chiếu - Phó Hiệu trưởng Nhà trường 
phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Long Giang - Trưởng phòng KH&HTQT báo cáo kết quả và phương hướng 
hoạt động KH&CN trong Nhà trường 


 

Thầy Trần Thanh Thảo - Trưởng khoa KTHT-ĐT 
báo cáo tham luận “Tầm quan trọng của NCKH 
đối với các Trường Đại học”

 
 
Thầy Lâm Văn Ánh - Giảng viên khoa Xây dựng 
báo cáo tham luận “Làm thế nào để giảng viên 
khoa Xây dựng tích cực tham gia NCKH 
và nâng cao chất lượng NCKH” 
Cô Nguyễn Thị Phượng - Phó Trưởng khoa Kinh tế 
báo cáo tham luận “Giải pháp khuyến khích sinh viên NCKH tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây”
Một số hình ảnh thảo luận tại Hội nghị

     

          

     

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn