Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 39

Số lượt truy cập: 17191642

Luật - Nghị định - Thông tư - Quyết định - Quy chế

Số hiệu
Luật
 
 07/2017/QH14  Luật chuyển giao công nghệ
19/2012/QH3
Ngày 20/11/2012
Luật Xuất bản
29/2013/QH13
Ngày 18/6/2013
Luật Khoa học và Công nghệ
 Số hiệu Nghị định
 
76/2018/NĐ-CP  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
195/2013/NĐ-CP
Ngày 21/11/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
08/2014/NĐ-CP
Ngày 27/01/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
99/2014/NĐ-CP
Ngày 25/10/2014
Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học
 Số hiệu Thông tư
 
12/2010/TT-BGDĐT
Ngày 29/3/2010
Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT
19/12/TT-BGDĐT
Ngày 01/06/2012
Ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học
23/2014/TT-BTTTT
Ngày 29/12/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
11/2016/TT-BGDĐT
Ngày 11/4/2016
Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT

48/2016/TT-BTTTT
Ngày 26/12/2016
Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

474/STTTT-BCXB
Ngày 19/4/2017
Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT


  Các quyết định, quy chế nội bộ

Số hiệu
Quyết định
Quy định - Quy chế
578/QĐ-ĐHXDMT
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây 
Ban hành kèm theo Quyết định số 578/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây  
449/QĐ-ĐHXDMT
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động NCKH của sinh viên trong Trường ĐHXD Miền Tây 
Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-ĐHXDMT ngày 17/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây  
 33/QĐ-ĐHXDMT

 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây  - Ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

- Biểu mẫu   


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn