GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ

   

Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
     
 
 
   Facebook Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây
 
Tham dự Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng cán bộ thư viện
Trung tâm Thông tin -Thư viện đã tham dự Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng cán bộ thư viện ngày 5 tháng 7 năm 2018 trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 14 của mạng lưới các trường đại học ASEAN tổ chức tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 3 tháng 7 năm 2018 đến ngày 5 tháng 7 năm 2018.Hội nghị thường niên AUNILO lần thứ 14.


AUNILO (Thư viện liên mạng trực tuyến Đại học ASEAN), bao gồm 30 thành viên thư viện từ 10 quốc gia (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Hàng năm, AUNILO luân phiên tổ chức các cuộc họp tại các trường đại học trong mạng lưới để trao đổi thông tin, thảo luận và phát triển các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của từng thư viện cũng như các giải pháp hợp tác, phục vụ mục đích đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học Đông Nam Á.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn