Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 231

Số lượt truy cập: 15543639

Hosting the delegation of Kasetsart University (Thailand) and Can Tho University


Hosting the delegation of Kasetsart University (Thailand) and Can Tho University


On July 27th 2018, on behalf of the Mien Tay Construction University (MTU), Dr. Nguyen Van Chieu – Vice Rector, Mr. Nguyen Ngoc Long Giang – Head of Scientific Research and International Cooperation Department, Mr. Thach Som So Hoach – Vice Dean of Civil Engineering Faculty, Ms. Phan Thi Anh Dao – Deputy Director of Information Center – Library, Mr. Dinh Hoai Luan – Head of Bridge & Highway Engineering Department, Mr. Lam Ngoc Qui – Head of Engineering Fundamental Department hosted the delegation of Kasetsart University (KU) and Can Tho University (CTU) consisted of 15 representatives. Leader of KU delegation was Assoc. Prof. Dr. Chouw Inprasit – Dean of the Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen and Dr. Tran Van Ty led CTU delegation. 

In the meeting, Dr. Nguyen Van Chieu honorably welcomed all representatives of KU and CTU and wished a closed relation among three universities.

All of the three universities discussed the cooperation potentials e.g. student exchange, scholarship and visiting fellowship programs. In particular, Kasetsart University is willing to support MTU and CTU’s exchange students and offer scholarship of master as well as PhD.Dr. Nguyen Van Chieu – Vice Rector of MTU – welcomed KU and CTU delegates – Pic: Minh Thong
Overview of the meeting – Pic: Minh Thong
Token gift Exchange – Pic: Minh Thong


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn