Sinh viên ĐHXD Miền Tây chung tay ủng hộ người nghèo năm 2014 đợt 1 & 2Ngày 25/03/2014 Đảng ủy, BGH nhà trường ĐHXD Miền Tây phát động trong toàn trường tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ "vì người nghèo" năm 2014 đến toàn thể Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên, Hội cựu chiến binh, cán bộ viên chức hưởng ứng ủng hộ Quỹ.

Phòng công tác HSSV tuyên dương sự ủng hộ của các lớp đã tham gia:
    
STT Lớp tham gia ủng hộ số tiền ủng hộ
1 XD12D01 (Thầy Phong CN) 220,000
2 KT12D01 (Thầy Phong CN) 345,000
3 XD13C03( Thầy Giang CN) 200,000
4 XD13C01 (Thầy Giang CN) 175,000
5 XD112C06 (Thầy Giang CN) 200,000
6 XD11C10 (Thầy Giang CN) 200,000
7 XD11C9 (Thầy Giang CN) 200,000
8 XD12C5 (Thầy Giang CN) 200,000
9 XD13C4 (Thầy Giang CN) 200,000
10 XD11C11 (Thầy Giang CN) 200,000
11 XD13C02 (Thầy Giang CN) 200,000
12 XD13D13 (Thầy Hải CN) 165,000
13 XD13LTC01 (Thầy Hải CN) 200,000
14 XD13LTD01 (Thầy Hải CN) 200,000
15 13KX1 (Thầy Thầy Hải CN) 115,000
16 XD13LTD02 (Thầy Hải) 200,000
17 XD12D04 (Thầy Hảo) 280,000
18 KT13D01 (Thầy Hảo) 265,000
19 KT13D02 (Thầy Hảo) 185,000
20 KT13C01 (Thầy Hảo) 105,000
21 XD13D10 (Thầy Hảo) 200,000
22 XD11C06 (Thầy Hảo) 100,000
23 12KT1 (Thầy Hảo) 25,000
24 12KX1 (Thầy Hảo) 25,000
25 XD12C02 (Thầy Phiếu) 210,000
26 XD12C03 (Thầy Phiếu) 200,000
27 XD12C04 (Thầy Phiếu) 250,000
28 XD13D05 (Thầy Phiếu) 435,000
29 XD13D03 (Thầy Đông) 200,000
30 XD13D02 (Thầy Đông) 200,000
31 XD13D03 (Cô ThủyCN) 200,000
32 XD11C02 (Cô Thủy) 150,000
33 XD13D01 (Cô Thủy) 200,000
34 XD13D02 (Cô Thủy) 150,000
35 XD12C01 (Cô Thủy) 200,000
36 XD11C01 (Cô Thủy) 100,000
37 XD11C05 (Cô Thủy) 100,000
38 XD11C04 (Cô Thủy) 100,000
39 XD11C07 (Thầy CôngHào CN) 210,000
40 XD12C09 (Thầy Công Hào) 240,000
41 XD13D09 (Thầy Công Hào) 200,000
42 XD13D05 (Thầy Công Hào) 140,000
43 XD13D06 (Thầy Công Hào) 150,000
44 XD13D08 (Thầy Công Hào) 140,000
45 XD13D04 (Thầy Công Hào) 210,000
46 XD13D07 (Thầy Công Hào) 120,000
47 XD12C10 (Thầy Công Hào) 120,000
48 KN11TC01  Thầy Công Hào CN) 150,000
49 XD12C08 (Thầy Luận CN) 200,000
50 XD12D12 (Thầy Luận CN) 200,000
51 XD13D11 (Thầy Luận CN) 175,000
52 XD12C07 (Thầy Luận CN) 185,000
53 XD11C08 (Thầy Luận CN) 185,000
54 12KX3 (Thầy Luận CN) 150,000
55 XD12LT1 (Thầy Luận CN) 25,000
56 XD12LT2 (Thầy Luận CN) 25,000
57 KE12C01 (Thầy Phương CN) 170,000
58 KE13C01 (Thầy Phương CN) 60,000
59 GT13C01 (Thầy Phương CN) 75,000
60 KN12C01 (Thầy Phương CN) 70,000
61 KN13C01 (Thầy Phương CN) 135,000
  Tổng cộng 10,460,000   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn