Khai mạc lớp Cảm tình Đoàn năm 2018
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHXD Miền Tây năm 2018. Tối 15/3/2018 tại Phòng B1.2, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức khai giảng Lớp cảm tình Đoàn năm 2018 cho 10 thanh niên tiên tiến ở các chi đoàn.
Đến dự buổi khai giảng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường, đ/c Nguyễn Công Danh - Ủy viên Thường vụ Đoàn trường và đ/c Huỳnh Kim Thừa - Ủy viên BCH Đoàn trường.Đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường phát biểu 
khai giảng Lớp cảm tình Đoàn năm 2018
10 Thanh niên ưu tú chụp ảnh lưu niệm với 02 Báo cáo viên


Sau buổi khai giảng các bạn thanh niên u tú được nghe Đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường – Báo cáo viên báo cáo 02 chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành người đoàn viên và đồng chí Huỳnh Kim Thừa – UV BCH Đoàn trường – Báo cáo viên báo cáo chuyên đề về Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam.

     

Các báo cáo viên báo cáo chuyên đề cho các thanh niên ưu tú


Sau khi tiếp thu các chuyên đề do báo cáo viên trình bày các bạn tham gia viết bài thu hoạch và nộp cho BCH Đoàn trường.

     

Hình ảnh các bạn thanh niên ưu tú viết bài thu hoạch


Nguyễn Thành Được.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn