Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


Đang online: 2548

Số lượt truy cập: 17028713


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
20B Phó Cơ Điều, phường 3, Tp. Vĩnh Long
Email: khoahoccoban@mtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Trưởng Khoa


 

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Trưởng khoa 

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các mặt công tác của Khoa như sau:

1.1. Công tác đào tạo.

1.2. Công tác tổ chức cán bộ.

1.3. Công tác đánh giá viên chức, thi đua, khen thưởng.

1.4. Công tác đảm bảo chất lượng.

1.5. Công tác đánh giá năng lực Tiếng Anh của Trường.

1.6. Công tác hợp tác quốc tế.

1.7. Kiểm soát thông tin website trên trang của đơn vị.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

2. Phó trưởng khoa 

Giúp Trưởng khoa thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về các công việc được giao, cụ thể như sau:

2.1. Công tác tổ chức thi kết thúc học phần.

2.2. Công tác tuyển sinh và truyền thông.

2.3. Công tác phong trào.

2.4. Quản lý cơ sở vật chất.

2.5. Trực tiếp giải quyết các công việc khi Trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công. 


STT Giảng viên Chức vụ  Bộ môn Học vị Email
1 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Trưởng khoa Ngoại ngữ  Thạc sĩ ngochanhenglish@mtu.edu.vn
2 Nguyễn Minh Đức Phó Trưởng khoa GDTC&ANQP  Thạc sĩ  nguyenminhduc@mtu.edu.vn
3 Lương Thị Ngọc Diễm Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ   Ngoại ngữ Thạc sĩ   luongthingocdiem@mtu.edu.vn
4 Nguyễn Đức Khiêm Trưởng Bộ môn KHTN  Khoa học tự nhiên Thạc sĩ   ndkhiem@mtu.edu.vn
5 Nguyễn Thị Kim Hiền Giảng viên Ngoại ngữ  Thạc sĩ   nguyenthikimhien@mtu.edu.vn
6 Đoàn Ngọc Ánh Huy Giảng viên Ngoại ngữ Thạc sĩ   doanngocanhhuy@mtu.edu.vn
7 Hồ Lê Thanh Phương Giảng viên Ngoại ngữ Thạc sĩ  hltphuong@mtu.edu.vn 
8 Đỗ Thị Ngọc Mai  Giảng viên kiêm nhiệm Ngoại ngữ  Thạc sĩ   dongocmai@mtu.edu.vn
9 Phạm Anh Tuấn Giảng viên kiêm nhiệm Ngoại ngữ  Thạc sĩ  phamanhtuan@mtu.edu.vn 
10 Đinh Thị Lịch Giảng viên kiêm nhiệm Ngoại ngữ  Thạc sĩ  dinhthilich@mtu.edu.vn 
11 Lê Trần Khánh Phương Giảng viên kiêm nhiệm Ngoại ngữ  Thạc sĩ   khanhphuong@mtu.edu.vn
12 Trần Quang Đăng Giảng viên Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  tranquangdang@mtu.edu.vn
13 Nguyễn Thị Kim Hiếu Giảng viên Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  nguyenthikimhieu@mtu.edu.vn
14 Hoàng Công Thiện Giảng viên Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  hoangcongthien@mtu.edu.vn
15 Nguyễn Thị Anh Đào Giảng viên Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  hoangcongthien@mtu.edu.vn
16 Lương Hoàng Hên Giảng viên kiêm nhiệm Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  lhoangh@mtu.edu.vn
17 Nguyễn Cao Phong Giảng viên kiêm nhiệm Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  nguyencaophong@mtu.edu.vn
18 Nguyễn Hữu Nghĩa Giảng viên kiêm nhiệm Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  nguyenhuunghia@mtu.edu.vn
19 Lương Phước Toàn Giảng viên kiêm nhiệm Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  luongphuoctoan@mtu.edu.vn
20 Võ Minh Trường Giảng viên kiêm nhiệm Khoa học tự nhiên Nghiên cứu sinh vominhtruong@mtu.edu.vn
21 Lê Minh Điền Giảng viên kiêm nhiệm Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  leminhdien@mtu.edu.vn
22 Phan Thị Thanh Hiền Thư ký Khoa
Giảng viên kiêm nhiệm
Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  phanthithanhhien@mtu.edu.vn
23 Lê Sĩ Minh Điền Giảng viên kiêm nhiệm Khoa học tự nhiên Thạc sĩ  lesiminhdien@mtu.edu.vn
24 Nguyễn Văn Mười Giảng viên GDTC-ANQP Thạc sĩ  nguyenvanmuoi@mtu.edu.vn
25 Nguyễn Quyết Thắng Giảng viên  GDTC-ANQP Thạc sĩ  nguyenquyetthang@mtu.edu.vn
26 Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên kiêm nhiệm GDTC-ANQP Thạc sĩ  nguyenanhtuan@mtu.edu.vn

Hình tập thể Khoa Khoa học cơ bản
  
 

M.S Luong Hoang Hen

Dean of Faculty


 


 

M.S Luong Hoang Hen

Dean of Faculty


 


    Mr    Nguyen Van Muoi
 Mr    Luong Phuoc Toan

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn