Đang online: 81

Số lượt truy cập: 17192023

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
***

 STT SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH  TÊN CHƯƠNG TRÌNH  CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  MÃ NGÀNH TẢỈ VỀ
A. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
 I. NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2024
1 41/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 24/1/2024
 Ngành Kiến trúc   Kiến trúc Công trình
 Kiến trúc Đồ họa
 Kiến trúc Nội thất
 Kiến trúc Cảnh quan
 7580101
2 44/QĐ-ĐHXDMT  Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  Xây dựng Cầu đường
 Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
 7580205
3  46/QĐ-ĐHXDMT  Ngành Kế toán (Cử nhân)  Kế toán Doanh nghiệp
 Kế toán Doanh nghiêp - Xây dựng
 7340301
4 48/QĐ-ĐHXDMT   Ngành Cấp thoát nước  Kỹ thuật Cấp thoát nước  7580213
 II. NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2023
1 184/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 12/4/2023
 Ngành Kiến trúc   Kiến trúc Công trình
 Kiến trúc Đồ họa
 Kiến trúc Nội thất
 Kiến trúc Cảnh quan
 7580101
2  Ngành Kỹ thuật Xây dựng  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 Công nghệ thi công và An toàn lao động
 Công trình ngầm đô thị
 7580201
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân)  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
3  Ngành Quản lý Đô thị và Công trình  Quản lý đô thị và Công trình
 Kinh tế và Quản lý bất động sản
 7580106
4 Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  Xây dựng Cầu đường
 Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
 7580205
5  Ngành Kỹ thuật Môi trường  Kỹ thuật môi trường
 Công nghệ môi trường và Quản lý Tài nguyên đất đai
 7520320
6  Ngành Kế toán (Cử nhân)  Kế toán Doanh nghiệp
 Kế toán Doanh nghiêp - Xây dựng
 7340301
7
 Ngành Kỹ thuật Phần mềm  Kỹ thuật phần mềm
 Hệ thống thông tin quản lý
 7480103
8  Ngành Cấp thoát nước  Kỹ thuật Cấp thoát nước  7580213
  III. NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022
1 216/QĐ-ĐHXDMT Ngày 25/4/2022
 Ngành Kiến trúc  Kiến trúc Công trình
 Kiến trúc Đồ họa
 Kiến trúc Nội thất
 Kiến trúc Cảnh quan
 7580101
2  Ngành Kỹ thuật Xây dựng  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 Công nghệ thi công và An toàn lao động
 7580201
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân)  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
3  Ngành Quản lý Đô thị và Công trình  Quản lý đô thị và Công trình
 7580106
4 Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  Xây dựng Cầu đường
 Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
 7580205
5  Ngành Kỹ thuật Môi trường  Kỹ thuật môi trường  7520320
6  Ngành Kế toán (Cử nhân)  Kế toán Doanh nghiệp
 Kế toán Doanh nghiêp - Xây dựng
 7340301
7  Ngành Kỹ thuật Phần mềm  Kỹ thuật phần mềm
 Hệ thống thông tin quản lý
 7480103
8  Ngành Cấp thoát nước  Kỹ thuật Cấp thoát nước  7580213
  IV. NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2021
1 380/QĐ-ĐHXDMT Ngày 28/09/2021  Ngành Kiến trúc  Kiến trúc Công trình
 Kiến trúc Đồ họa
 Kiến trúc Nội thất
 Kiến trúc Cảnh quan
 7580101
2  Ngành Kỹ thuật Xây dựng  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 Công nghệ thi công và An toàn lao động
 7580201  
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân)  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
3  Ngành Quản lý Đô thị và Công trình  Quản lý đô thị và Công trình
 7580106
4 Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  Xây dựng Cầu đường
 7580205
5  Ngành Kỹ thuật Môi trường  Kỹ thuật môi trường  7520320
6  Ngành Kế toán (Cử nhân)  Kế toán Doanh nghiệp
 Kế toán Doanh nghiêp - Xây dựng
 7340301
7  Ngành Kỹ thuật Phần mềm  Kỹ thuật phần mềm
 7480103
8  Ngành Cấp thoát nước  Kỹ thuật Cấp thoát nước  7580213
 B. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
9  68/QĐ-ĐHXDMT Ngày 21/02/2023   Kỹ thuật Xây dựng  Kỹ thuật Xây dựng 8580201
10 139/QĐ-ĐHXDMT Ngày 12/03/2021  Kỹ thuật Xây dựng  Kỹ thuật Xây dựng


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn