Thông báo viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐHXD Miền Tây (JSTE-MTU) số 06/2023

THÔNG BÁO
V/v viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (JSTE-MTU) số 06 (Tháng 09/2023)

Tải thông báo chi tiết và danh sách số lượng bài viết tại đây

Căn cứ Kế hoạch xuất bản của Tạp chí;

Căn cứ chương trình công tác của Nhà trường, chuẩn bị khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây dự kiến xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 06 vào tháng 09/2023.

Nhằm công bố các công trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực, ngành, liên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Đô thị và Công trình, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kế toán, Công nghệ Thông tin; Thông tin về các hoạt động của Nhà trường. Ban Biên tập JSTE-MTU trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, giảng viên, viên chức các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên trong và ngoài trường tham gia viết và gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 06.

Thể lệ gửi bài, hình thức trình bày được đăng tải tại địa chỉ website: http://www.mtu.edu.vnhttp://thuvien.mtu.edu.vn

Bài viết vui lòng gửi trực tiếp về Trung tâm Thông tin - Thư viện và gửi trực tuyến về địa chỉ email: jste-mtu@mtu.edu.vn

Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2023.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức, giảng viên và sinh viên trong đơn vị và tham gia viết bài. Số lượng bài viết không hạn chế nhưng mỗi đơn vị phải có số bài viết tối thiểu theo danh sách đính kèm./.

XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 2598

   Số lượt truy cập: 17030293

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2023 - 2024
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
    
    Phòng Công tác Chính trị sinh viên
    Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
    
        Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kinh tế      
        Khoa Công nghệ      
        Khoa Khoa học Cơ bản  
    
        Khoa Lý luận chính trị    
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
        Trung tâm Tư vấn xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
    
        Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn