GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ

   

Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
     
 
 
   Facebook Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây
 
Thông báo viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐHXD Miền Tây (JSTE-MTU) số 05/2023

THÔNG BÁO
V/v viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (JSTE-MTU) số 05 (Tháng 06/2023)

Tải thông báo chi tiết và danh sách số lượng bài viết tại đây

Căn cứ Giấy phép số 159/GP-BTTTT ngày 29/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (JSTE-MTU); Công văn số 822/BTTTT-CBC ngày 15/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép giảm số trang xuất bản Tạp chí từ 200 trang thành 120 trang;

Căn cứ Kế hoạch xuất bản của Tạp chí. Trường Đại học Xây dựng Miền Tây dự kiến xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 05 vào tháng 06/2023.

Nhằm công bố các công trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực, ngành, liên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Đô thị và Công trình, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Kế toán, Công nghệ Thông tin; Thông tin về các hoạt động của Nhà trường. Ban Biên tập JSTE-MTU trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, giảng viên, viên chức các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên trong và ngoài trường tham gia viết và gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 05.

Thể lệ gửi bài, hình thức trình bày được đăng tải tại địa chỉ website: http://www.mtu.edu.vnhttp://thuvien.mtu.edu.vn

Bài viết vui lòng gửi trực tiếp về Trung tâm Thông tin - Thư viện và gửi trực tuyến về địa chỉ email: jste-mtu@mtu.edu.vn

Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/06/2023.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức, giảng viên và sinh viên trong đơn vị và tham gia viết bài. Số lượng bài viết không hạn chế nhưng mỗi đơn vị phải có số bài viết tối thiểu theo danh sách đính kèm./.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn