Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 237

Số lượt truy cập: 15543321

MTU welcomed National Central University and Can Tho University Delegates


MTU welcomed National Central University and Can Tho University Delegates

On 14th September, National Central University (NCU) delegates team led by Prof. Wen-Yi Hung and Can Tho University (CTU) representatives led by Dr. Pham Huu Ha Giang visited and worked with MTU.
Dr. Nguyen Van Xuan – Rector of MTU – welcomed NCU and CTU delegates – Pic: Thu Hang

From MTU, Dr. Nguyen Van Xuan – Rector, Dr. Nguyen Van Chieu – Vice Rector, Mr. Nguyen Ngoc Long Giang – Head of Scientific Research and International Cooperation Department, Mr. Trinh Cong Luan – Deputy Head of Scientific Research and International Cooperation Department, Mr. Doan Van Det – Deputy Director of Environment and Experimental Center and other distinguished guests jointly welcomed the delegate team.

At the meeting, Dr. Nguyen Van Xuan expressed MTU’s joy in hosting National Central University and Can Tho University delegates and hopes that delegates felt at home in the visit.

Prof. Wen-Yi Hung communicated his excitement in visting and working with MTU and CTU. He hoped to connect a closed relationship among NCU, MTU and CTU. Prof. Wen-Yi Hung also made a presentation on some research topics in NCU and expressed the desire to collaborate with researchers from MTU and CTU.

In response to the enthusiasm of Prof. Wen-Yi Hung, MTU made presentations introducing the overview of MTU and the Environment and Experimental Center (MTU) as well as presenting the bank erosion situation and solution in Mekong Delta.

To end the meeting, delegation of NCU and CTU visited the Environment and Experimental Center of MTU and discussed about modern equipment

Some other pictures:The presentation by Prof. Wen-Yi Hung – Pic: Thu Hang
Dr. Nguyen Van Xuan sent sourvenirs for Prof. Wen-Yi Hung – Pic: Thu Hang
Delegates taking photographs at the meeting– Pic: Thu Hang


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn