Dự án nâng cấp công suất nhà máy nước Lương Quới - Mang Thít - Vĩnh Long
Đơn vị Tư vấn Giám sát: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây.
Gói thầu : EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lấp đặt hệ thống sử lý nước theo công nghệ lắng lamella, công suất 100m3/h
Dự án : nâng cấp công suất nhà máy nước Lương Quới từ 150m3/h lên 250m3/h
Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
Địa điểm xây dựng: Nhà máy nước Lương Quới - huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre.
1. Quy mô và kết cấu công trình:
1.1. BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH:
- Đáy bể: bằng bê tông cốt thép dày 350mm, diện tích (15.5x12)m
- Thành bể: bằng bê tông cốt thép dày 300mm, cao 3m, (2x10.4+2x14.5)m. Vét nhựa bitum phần nằm trong đất, trát phần nỏi ở trên dày 20mm, thành trong dày 20mm 
- Nắp bể: bằng bê tông cốt thép dày 200mm, diện tích (14.5x11)m, láng tạo nhám
- Tường hướng dòng trục A, B: xây bằng gạch ông 8x8x9, dày 200mm, cao 3m, trát tường dày 20mm
- Cột trụ: bằng bê tông cốt thép tiết diện (300x300)mm, cao 3m, trát cột dày 20mm
1.2. Bể sử lý 100m¬¬3 /h:
- Kết cấu chồng tầng, lấy nắp bể chứa làm đáy bể sử lý
- Thành bể: bằng bê tông cốt thép dày 250mm, cao 5.5m, (2x10,4+2x4)m, sơn chống thấm 2 mặt bể sử lý
- Vách bể: bằng bê tông cốt thép dày 200mm, cao 5m, (4x 3.5+3.7+3x1)m
- Lan can: bằng thép mạ kẻm, bao quanh hành lan phía ngoài
- Rãnh thoát nước: xây bằng gạch ống 8x8x9, dày 200mm
- Hố ga: xây bằng gạch ống 8x8x9, trát hố ga dày 20mm
1.3. Nhà hóa chất:
- cột: bằng bê tông cốt thép tiết diện (200x200)mm, cao 3.3m
- Tường xây bằng gạch ống 8x8x9, cao 3.1m, trát tường dày 20mm
- Xây bậc thang: xây bằng gạch ống 8x8x9, trát bậc dày 20mm, bả matic
- Lợp tole, cửa kính
1.4. Công nghệ :
- Ống uPVC DN 150
- Bu thép các loại
- Đồng hồ lưu lượng DN 150
- Mối nối mềm DN 150
- Van khóa các loại
- Ống và bu các loại trong bể tạo bông
- Van bướm khóa các loại
- Máng nước và tấm lamella thép không rỉ
- Tấm răng cưa thép không rỉ
- Tấm vĩ lọc thép không rỉ
- Chụp lọc


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn