Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 242

Số lượt truy cập: 15543578

THÔNG BÁO SỐ 3 - "HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ SCD2021"

THÔNG BÁO SỐ 3

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ SCD2021
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SUSTAINABLE CONSTRUCTION DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN THE MEKONG DELTA


1. Thời gian tổ chức: ngày 18 tháng 11 năm 2021


2. Hình thức tổ chức:

a. Trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long);

b. Trực tuyến (webinar) qua ứng dụng Zoom Meetings:

- Link Zoom: https://zoom.us/j/95853725201?pwd=SHo5QlhrVDJYVmpPdFBsSGtUemxEdz09

- Meeting ID: 958 5372 5201

- Passcode: 12345


3. Nội dung chính của Hội thảo:

- Kiến trúc, quy hoạch và kết cấu trong thiết kế công trình khu vực ĐBSCL;

- Kỹ thuật xây dựng công trình khu vực ĐBSCL;

- Các giải pháp Địa kỹ thuật xây dựng khu vực ĐBSCL;

- Vật liệu thay thế trong xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL;

- Hệ thống thông tin công trình (BIM) ứng dụng tại khu vực ĐBSCL.


4. Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: 
Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (có đăng ký trước với Ban Tổ chức)


5. Danh sách các bài báo được đăng trên ấn phẩm của Hội thảo SCD2021

- Link đăng ký tham dự Hội thảo: https://forms.gle/GPgGcoF165BRKs8W6

-
Quét mã QR (tại ảnh) để xem danh sách các bài báo được đăng trên các ấn phẩm của Hội thảo SCD2021.

- Xem trực tiếp Kỷ yếu SCD2021 tại đường link hoặc tải tại đây.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn