Danh sách HSSV được miễn giảm học phíTrường ĐHXD Miền Tây quyết định miễn học phí học kỳ II năm học 2013-2014  cho HSSV có danh sách dưới đây:
Stt Họ và tên Lớp 
1 Lê Chí  Nhựt XD11C05
2 Trần Minh Tuấn XD11C05
3 Huỳnh Khắc Tuân XD11C10
4 Nguyễn Xuân Mai 12KT1
5 Võ Thị Mỹ Duyên 12KT1
6 Nguyễn Tấn Phú XD12C01
7 Bùi Khánh Linh XD12C04
8 Trần Hậu Giang XD12C06
9 Trần Kiên Giang XD12C10
10 Hoàng Anh Sáng XD12LT01
11 Huỳnh Bảo Trung XD12LT02
12 Phạm Hải Đăng XD12LT02
13 Nguyễn Nhựt  Tiến XD12D03
14 Nguyễn Thanh Hiền XD12D05
15 Phạm Thái Hoàng Danh XD12D05
16 Hồ Vĩnh Hòa XD12D05
17 Lê Thanh Bắc XD12D05
18 Trần Thị Phương Trúc KT13D1
19 Nguyễn Thị Quế Phương KT13D02
20 Đặng Quốc  Hiển XD13D02
21 Bùi Tuấn Ngọc XD13D02
22 Lê Anh  Phương XD13D04
23 Lê Chí  Dũng XD13D04
24 Nguyễn Việt Trung XD13D05
25 Đặng Phước  Hải XD13D06
26 Kiều Minh Thiện XD13D07
27 Nguyễn Hoàng  Nam XD13D08
28 Nguyễn Văn Thành Đạt XD13D09
29 Nguyễn Phước Việt Trung KN13C01
30 Trương Trọng Thành Đạt GT13C1
31 Lý Kha  Ni XD12D04
32 Lâm Hoàng Phi Vũ XD12D04
33 Triệu Quốc Minh Kha XD12D04
34 Lê Văn Đầy XD12D04
35 Thạch Chi Quanh XD11C01
36 Đỗ Thành  Đạt XD13D08
37 Võ Văn Nhân XD13LTD2
38 Nguyễn Đặng Hải Đăng 12KX03
39 Nguyễn Thanh Vương XD11C03


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn