GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ

   

Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
     
 
 
   Facebook Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây
 
Thông báo Khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện (LIC) năm học 2022-2023

THÔNG BÁO
Khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc
sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2022-2023


Xem thông báo chi tiết tại đây


Nhằm tạo điều kiện cho Nhà trường phát triển nguồn học liệu và dịch vụ để phục vụ tốt hơn nữa cho toàn thể cán bộ, giảng viên trong năm học mới; đồng thời bổ sung hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường;

Nhà trường thông báo đến toàn thể các đơn vị phối hợp thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của bạn đọc sử dụng dịch vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Đối tượng khảo sát: Giảng viên, viên chức, người lao động của Trường.

Thời gian khảo sát: Từ ngày thông báo đến hết ngày 17/7/2023.

Link tham gia khảo sát:

1. Dành cho Giảng viên, viên chức, người lao động: Link

2. Dành cho Sinh viên, Học viên: Link

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trong quá trình thực hiện khảo sát, nếu các giảng viên, viên chức, người lao động có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ TT. Thông tin - Thư viện để được hỗ trợ kịp thời.
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn