Thông báo nhận Đồ án tốt nghiệp Đợt 1 - 2019THÔNG BÁO
(V/v đăng ký đề tài ĐATN hệ đại học chính qui khóa 2014 - Đợt 1
Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng)

Để chuẩn bị cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng các lớp Chính qui khóa 2014-2019 (đợt 1) thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN), khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc đăng ký đề tài ĐATN như sau:

- Đăng ký đề tài: 

Thời gian đăng ký đề tài ĐATN:

+ Sáng: 08h00 – 11h00, thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2019.

+ Chiều: 13h30 – 16h30, thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng Khoa xây dựng.

- Ghi chú:

+ Sinh viên đăng ký đề tài mang theo “Phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp KSXD”.
(Khoa Xây dựng đã gửi mẫu phiếu mới tại quầy photo Kim Anh)

+ Một tên đề tài tối đa chỉ được 3 sinh viên đăng ký.

- Duyệt đề tài:

+ Trước khi duyệt đề tài sinh viên đến xem trước bảng phân công phần việc thực hiện chính của ĐATN (Kết cấu chính, Nền móng chính, Thi công chính) tại bảng tin của khoa Xây dựng.

+ Thời gian duyệt đề tài ĐATN: 08h00, thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2019.

+ Địa điểm: Phòng H3.3.

Đề nghị sinh viên đến đúng giờ và địa điểm để khoa Xây dựng tổ chức đăng ký và duyệt đề tài ĐATN đúng thời gian quy định.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn