ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 ANH VĂN - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - MàĐỀ 001 29/05/2023
2 ANH VĂN - CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - MàĐỀ 002
29/05/2023
3 ANH VĂN - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - MàĐỀ 003
29/05/2023
4 ANH VĂN - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - MàĐỀ 004
29/05/2023
5 ANH VĂN - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - MàĐỀ 169 29/05/2023
6 ANH VĂN - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - MàĐỀ 423
29/05/2023
7 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
29/05/2023
8  ERGONOMICS 29/05/2023
9 KIỂM TOÁN 1  29/05/2023
10 KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI NƯỚC NGOÀI 29/05/2023
11 TỔ CHỨC THI CÔNG CẦU, ĐƯỜNG 29/05/2023

12 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 NGÀNH KTXDCTGT 30/05/2023

13 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
30/05/2023
14 HỆ THỐNG ERP 30/05/2023
15 KẾT CẤU GẠCH - ĐÁ - GỖ 30/05/2023
16 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 30/05/2023
17 MÁY XÂY DỰNG 30/05/2023
18 NGUYÊN LÝ TK KIẾN TRÚC C.NGHIỆP 30/05/2023
19 QUẢN LÝ DỰ ÁN 30/05/2023
20 QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ MT 1 30/05/2023
21 CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NT 31/05/2023
22 ĐÁNH GIÁ MT CHIẾN LƯỢC & ĐG TĐMT
31/05/2023
23 KẾT CẤU THÉP 2 31/05/2023
24 KỸ THUẬT THI CÔNG 2 31/05/2023
25  QUẢN LÝ NHÀ Ở ĐÔ THỊ 31/05/2023
26 THI CÔNG NGÀNH NƯỚC 31/05/2023
27 THIẾT KẾ CẦU BTCT 31/05/2023
28 VẬT LÝ KIẾN TRÚC 1 31/05/2023
29 CƠ HỌC ĐẤT  01/06/2023
30 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG TM 01/06/2023  
31 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 01/06/2023
32 KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI 01/06/2023
33 KỸ THUẬT THI CÔNG 1 01/06/2023
34 MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 01/06/2023
35  NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 01/06/2023

36  TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 01/06/2023

37 TRẮC ĐỊA GT  01/06/2023 
38  TRẮC ĐỊA XD 01/06/2023

39 ĐIỆN KỸ THUẬT  02/06/2023
40  ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 02/06/2023
41  KIẾN TRÚC VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 02/06/2023
42  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 02/06/2023
43 VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG  02/06/2023
44 VẬT LIỆU XÂY DỰNG  02/06/2023
45 CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH 05/06/2023 
46 CƠ HỌC KẾT CẤU (KIẾN TRÚC) 05/06/2023

47  HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 1 05/06/2023

48  HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CT 05/06/2023

49  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 05/06/2023

50  LẬP TRÌNH JAVA 05/06/2023

51  LỊCH SỬ KIẾN TRÚC VIỆT NAM &PĐ 05/06/2023

52  NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CẦU, ĐƯỜNG 05/06/2023

53 NỀN MÓNG  05/06/2023

54  TỔ CHỨC GIAO THÔNG CÔNG CỘNG 05/06/2023

55  TỔ CHỨC THI CÔNG 05/06/2023

56 KẾT CẤU BTCT 2  06/06/2023

57 MÁY XÂY DỰNG NGÀNH NƯỚC  06/06/2023

58  PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG 06/06/2023

59 PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC  06/06/2023

60  THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ 06/06/2023

61  THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ 06/06/2023

62 THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ  06/06/2023

63  THỦY LỰC 1 06/06/2023

64  CƠ HỌC KẾT CẤU 1 XD 07/06/2023

65 CHÍNH SÁCH ĐÔ THỊ  07/06/2023

66  HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 07/06/2023

67  HÓA NƯỚC VI SINH 07/06/2023

68  KẾT CẤU THÉP 1 GT 07/06/2023

69  KẾT CẤU THÉP 1 XD 07/06/2023

70  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 07/06/2023

71  KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 07/06/2023

72 LẬP TRÌNH TRỰC QUAN  07/06/2023

73 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC  07/06/2023

74  KẾT CẤU BTCT 1 GT 08/06/2023

75  KẾT CẤU BTCT 1 XD 08/06/2023

76 NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH  08/06/2023

77  SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 GT 08/06/2023

78 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 XD
08/06/2023

79 THỦY VĂN MÔI TRƯỜNG 08/06/2023

80 CẤU TRÚC DỮ LIỆU 12/06/2023

81 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH GT
12/06/2023

82 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH XD
12/06/2023

83 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 12/06/2023

84 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14/06/2023

85 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 14/06/2023

86 MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 15/06/2023

87 CƠ LÝ THUYẾT GT 16/06/2023

88 CƠ LÝ THUYẾT XD 16/06/2023

89 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 16/06/2023

90 MARKETING CĂN BẢN 16/06/2023   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn