Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Kỹ thuật Xây dựng  NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn cần thiết; Có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng,... nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp khoá học, sinh viên được cấp văn bằng Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp), có thể làm việc tại các doanh nghiệp ngành Xây dựng, các cơ quan quản lý thuộc lĩnh vực Xây dựng,... và có khả năng học tập lên trình độ sau đại học.