ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI NĂM HỌC 2023-2024

 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 BẢO TỒN TRÙNG TU CÔNG TRÌNH KT 02/01/2024
2 CƠ HỌC KẾT CẤU 1 CTN 02/01/2024

3 CƠ HỌC KẾT CẤU 1 GT 02/01/2024
4 CƠ HỌC KẾT CẤU 1 XD 02/01/2024
5 HÌNH HỌC HOẠT HÌNH 02/01/2024
6 KỸ THUẬT XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN 02/01/2024
7 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 02/01/2024
8 THI CÔNG CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP 02/01/2024
9 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (Mã đề 101) 02/01/2024
10 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (Mã đề 102) 02/01/2024
11 TIẾNG ANH NGÀNH KTPM (Mã đề 01) 02/01/2024
12 TIẾNG ANH NGÀNH KTPM (Mã đề 02) 02/01/2024
13 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 XD 03/01/2024
14 ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 03/01/2024
15 HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 03/01/2024
16 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG QLXD 03/01/2024
17 KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
03/01/2024
18 KINH TẾ XÂY DỰNG
03/01/2024
19 LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
03/01/2024
20 NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 03/01/2024
21 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 03/01/2024
22 PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC 03/01/2024
23 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 03/01/2024
24 SỨC BỀN VẬT LIỆU (ngành CTN) 03/01/2024
25 VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG 03/01/2024
26 CƠ LÝ THUYẾT GT 04/01/2024
27 CƠ LÝ THUYẾT XD
04/01/2024
28 PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG 04/01/2024
29 QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 04/01/2024
30 TỔ CHỨC THI CÔNG 04/01/2024
31 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH GT (Mã đề 123) 04/01/2024
32 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH GT (Mã đề 246)
04/01/2024
33 TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 04/01/2024
34 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 05/01/2024
35 KẾT CẤU THÉP 1 GT 05/01/2024
36 KẾT CẤU THÉP 1 XD 05/01/2024
37 KỸ THUẬT THI CÔNG 1 05/01/2024
38 LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN 05/01/2024
39 LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 05/01/2024
40 MÁY XÂY DỰNG 05/01/2024
41 NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA 05/01/2024
42 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 05/01/2024
43 THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP 05/01/2024
44 THIẾT KẾ CẦU THÉP 05/01/2024
45 THỦY LỰC 1 05/01/2024
46 CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH 06/01/2024
47 CẤP THOÁT NƯỚC (ngành Kiến trúc) 06/01/2024
48 CƠ LÝ THUYẾT TĨNH HỌC 06/01/2024
49 CƠ SỞ DỮ LIỆU 06/01/2024
50 KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 06/01/2024
51 LẬP TRÌNH CĂN BẢN A 06/01/2024
52 MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 06/01/2024
53 QUẢN LÝ DỰ ÁN 06/01/2024
54 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 GT 06/01/2024
55 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 XD
06/01/2024
56 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 08/01/2024
57 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 08/01/2024
58 KẾ TOÁN CHI PHÍ 08/01/2024
59 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 08/01/2024
60 KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI 08/01/2024
61 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 XD 08/01/2024
62 TƯ TƯỞNG HCM 08/01/2024
63 THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ 08/01/2024
64 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CTN (Mã đề 301) 09/01/2024
65 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CTN (Mã đề 302)
09/01/2024
66 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH XD (Mã đề 201)
09/01/2024
67 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH XD (Mã đề 202)
09/01/2024
68 CƠ HỌC ĐẤT GT 09/01/2024
69 CƠ HỌC ĐẤT XD
09/01/2024
70 CHUẨN MỨC KẾ TOÁN 09/01/2024
71 ĐÁNH GIÁ MTCL & DG TDMT 09/01/2024
72 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN GT 09/01/2024
73 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN XD
09/01/2024
74 KẾT CẤU THÉP 2 09/01/2024
75 LỊCH SỬ MỸ THUẬT THẾ GIỚI & VIỆT NAM 09/01/2024
76 MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 09/01/2024
77 NỀN MÓNG XÂY DỰNG 09/01/2024
78 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 09/01/2024
79 PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC 09/01/2024
80 QUẢN LÝ & KHAI THÁC CÔNG TRÌNH CTN 09/01/2024
81 TRẮC ĐỊA CTN 09/01/2024
82 TRẮC ĐỊA GT 09/01/2024
83 TRẮC ĐỊA XD 09/01/2024
84 XỬ LÝ NƯỚC CẤP 09/01/2024
85 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH XD 10/01/2024
86 ĐIỆN KỸ THUẬT 10/01/2024
87 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 10/01/2024
88 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2
10/01/2024
89 KỸ THUẬT THI CÔNG 2 10/01/2024
90 MẠNG MÁY TÍNH 10/01/2024
91 VẬT LÝ KIẾN TRÚC 1 10/01/2024
92 XỬ LÝ NƯỚC THẢI 10/01/2024
93 THANH TOÁN QUỐC TẾ 10/01/2024   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn