GIỜ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Sáng:
7 giờ đến 11 giờ

Chiều:
13 giờ đến 17 giờ

   

Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 
     
 
 
   Facebook Trường Đại học
Xây dựng Miền Tây
 
Nguồn tài nguyên số

THÔNG BÁO 

Căn cứ Công văn số 1230/BGDĐT - GDTX ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục một cách hiệu quả trong điều kiện cả nước đang tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Trung tâm thông tin - Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã phát động “phong trào đọc sách điện tử” trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường và để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu số, Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiệu một số kho tài nguyên điện tử cho phép cộng đồng truy cập và khai thác, cụ thể như sau:

1. Literacy Cloud: https://literacycloud.org/

2. Scholastic: https://clubs.scholastic.com/

3. CommonSenses: https://www.commonsense.org/

4. LibriVox Free Audio Books: https://archive.org/details/librivoxaudio

5. National Emergency Library: https://archive.org/details/nationalemergencylibrary

6. Open Stax: https://openstax.org/

7. Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Cambridge University Press): https://www.cambridge.org/

Trân trọng thông báo!

TT. Thông tin - Thư viện

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn