Xây dựng hàng rào Đình Tân Giai


LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN NĂM 2019 – XÂY DỰNG HÀNG RÀO ĐÌNH TÂN GIAI

Chiều ngày 18/6/2019, Lễ khởi công Công trình thanh niên năm 2019 xây dựng hàng rào cho Đình Tân Giai - Phường 3 - TP. Vĩnh Long được tổ chức.

 Đến dự buổi lễ có đại diện UBND Phường 3: Ông Nguyễn Ngọc Ẩn – Phó Chủ tịch UBND Phường, Ông Nguyễn Kim Phát - Trưởng Ban Quản lý Đình Tân Giai, Ông Võ Phi Hùng - Phó Trưởng ban Quản lý Đình Tân Giai. Đại diện Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây có đồng chí Nguyễn Cao Phong – Bí thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường, Đại diện Hội Sinh viên trường có đồng chí Lê Trần Khánh Phương - Chủ tịch Hội Sinh viên, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội sinh viên trường cùng đến dự. Công trình được thi công xây dựng với 10 thanh niên tình nguyện từ Liên chi K15.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn