ĐÁP ÁN KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (XD) 03/01/2023
2 KINH TẾ XÂY DỰNG 03/01/2023
3 MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 03/01/2023
4 THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ 03/01/2023
5 THUẾ 03/01/2023
6 THỦY LỰC 2 03/01/2023
7 TRẮC ĐỊA (NGÀNH XÂY DỰNG)  03/01/2023
8  CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (CTN) 03/01/2023
9  CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (GT) 03/01/2023
10 BẢO TỒN TRÙNG TU CT KIẾN TRÚC 04/01/2023
11 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH  04/01/2023

12 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2  04/01/2023

13 KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI 04/01/2023
14 LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 04/01/2023
15  MÁY XÂY DỰNG 04/01/2023
16 MÁY XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG  04/01/2023
17 QLĐT VỚI SỰ THAM GIA C.ĐỒNG 04/01/2023
18 TỔ CHỨC THI CÔNG (GT) 04/01/2023
19 TỔ CHỨC THI CÔNG (XD)  04/01/2023
20  THIẾT KẾ CẦU THÉP 04/01/2023
21  VẬT LIỆU XÂY DỰNG 04/01/2023
22 XỬ LÝ NƯỚC CẤP  04/01/2023
23  KẾ TOÁN CHI PHÍ 05/01/2023
24 KIẾN TRÚC & VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 05/01/2023
25  PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG 05/01/2023
26 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 05/01/2023
27  QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ MT 2 05/01/2023
28 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 (GT) 05/01/2023
29  TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ 05/01/2023
30 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 (XD)  05/01/2023

31  THANH TOÁN QUỐC TẾ 05/01/2023

32 THỦY LỰC 1 05/01/2023
33  HÌNH HỌC HỌA HÌNH 06/01/2023
34 PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC 06/01/2023
35  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 06/01/2023
36 PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC 06/01/2023
37  QUẢN LÝ DỰ ÁN 06/01/2023
38 THI CÔNG CẦU BTCT 06/01/2023
39  THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẦU BTCT 1 06/01/2023
40 XỬ LÝ NƯỚC THẢI 06/01/2023
41 CƠ HỌC ĐẤT (GT)  07/01/2023 
42  CƠ HỌC ĐẤT (NGÀNH XÂY DỰNG) 07/01/2023 
43  CƠ SỞ DỮ LIỆU 07/01/2023 
44  ĐIỆN KỸ THUẬT 07/01/2023 
45  ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU 07/01/2023 
46  HÓA NƯỚC VI SINH 07/01/2023 
47  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 07/01/2023 
48 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 07/01/2023 
49 QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH NGẦM ĐT  07/01/2023 
50  THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ 1 07/01/2023 
51  CƠ LÝ THUYẾT 10/01/2023 
52  ĐÁNH GIÁ MT CHIẾN LƯỢC & ĐG TĐMT 10/01/2023 
53  KẾT CẤU THÉP 2 10/01/2023 
54  KỸ THUẬT THI CÔNG 1 10/01/2023 
55 CẤP THOÁT NƯỚC (NGÀNH KIẾN TRÚC)  11/01/2023 
56  CẤP THOÁT NƯỚC 11/01/2023 
57  CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 11/01/2023 
58  KẾT CẤU BTCT 1 (XD) 11/01/2023 
59 KẾT CẤU BTCT 1 (GT)  11/01/2023 
60  KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 2 11/01/2023 
61  KẾT CẤU THÉP 1 11/01/2023 
62  KỸ THUẬT THI CÔNG 2 11/01/2023 
63  TỔ CHỨC GIAO THÔNG CÔNG CỘNG 11/01/2023 
64  VẬT LIỆU NGÀNH NƯỚC 11/01/2023 
65  CƠ HỌC KẾT CẤU 2 (GT) 12/01/2023 
66  CƠ HỌC KẾT CẤU 2 (XD) 12/01/2023 
67  ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (GT) 12/01/2023 
68  ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (XD) 12/01/2023 
69  NỀN MÓNG 12/01/2023 
70  QUẢN LÝ THÔNG TIN & DỮ LIỆU 12/01/2023 
71 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 (GT) 12/01/2023
72 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 (XD) 12/01/2023
73 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 (CTN) 12/01/2023
74 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 12/01/2023
75 THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ 12/01/2023
76 VẬT LÝ KIẾN TRÚC 2 12/01/2023
77 VI SINH VẬT KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 12/01/2023
78 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN (XD)
12/01/2023
79 KẾT CẤU BTCT 2 12/01/2023
80 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ GỖ 12/01/2023
81 KIỂM TOÁN 2 12/01/2023
82 QUẢN LÝ & KHAI THÁC CT CTN 12/01/2023
83 THIẾT KẾ CẦU BTCT 12/01/2023
84 THỦY VĂN 12/01/2023
85 CƠ LÝ THUYẾT TĨNH HỌC  07/02/2023
86  CƠ LÝ THUYẾT 07/02/2023

87  KINH TẾ VI MÔ  07/02/2023  
88 HÌNH HỌC HỌA HÌNH  08/02/2023

89  LẬP TRÌNH CĂN BẢN A 08/02/2023

90  TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 08/02/2023   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn