Đáp án thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2022-2023

 STT MÔN THI  NGÀY THI TẢI VỀ 
1 CẤP THOÁT NƯỚC - NGÀNH KIẾN TRÚC 21/08/2023
2 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
21/08/2023
3 ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
21/08/2023
4 HÌNH HỌC HỌA HÌNH 21/08/2023
5 KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 21/08/2023
6 KỸ THUẬT THI CÔNG 1 21/08/2023
7 PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC 21/08/2023
8  TỔ CHỨC THI CÔNG 21/08/2023
9 CƠ HỌC KẾT CẤU 2 22/08/2023
10 CƠ HỌC ĐẤT 22/08/2023
11 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 22/08/2023

12 KẾT CẤU THÉP 2 22/08/2023

13 KINH TẾ NGÀNH NƯỚC 22/08/2023
14 KINH TẾ XÂY DỰNG 22/08/2023
15 MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG 22/08/2023
16 PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG 22/08/2023
17 SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 22/08/2023
18 VẬT LÝ KIẾN TRÚC 1 22/08/2023
19 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 23/08/2023
20 ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH
23/08/2023
21 KẾT CẤU BTCT 2 23/08/2023
22 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ GỖ 23/08/2023
23 KẾT CẤU THÉP 1 23/08/2023
24 NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CẦU, ĐƯỜNG 23/08/2023
25 NỀN MÓNG 23/08/2023
26 SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 23/08/2023
27 CƠ HỌC KẾT CẤU 1 24/08/2023
28 ĐIỆN KỸ THUẬT
24/08/2023
29 KIỂM TOÁN 2 24/08/2023
30 KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI 24/08/2023  
31 LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 24/08/2023
32 MÁY XÂY DỰNG 24/08/2023
33 PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC 24/08/2023
34 THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ 24/08/2023
35 TRẮC ĐỊA 24/08/2023

36  BẢO TỒN TRÙNG TU CÔNG TRÌNH KT 25/08/2023

37 CHUẨN BỊ KỸ THUẬT KHU ĐẤT XD 25/08/2023 
38  KẾT CẤU BTCT 1 25/08/2023

39 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 25/08/2023
40  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 25/08/2023
41  QUẢN LÝ DỰ ÁN 25/08/2023
42 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 25/08/2023
43 THỦY LỰC 1 25/08/2023   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn