Lớp Bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2019

LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐHXD Miền Tây năm 2019. Nhằm bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất tốt về chính trị, đạo đức, lối sống, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở cơ sở. Khơi dậy niềm tự hào đối với các đoàn viên mới được kết nạp; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên. Thông qua đợt kết nạp đoàn viên rà soát các cơ sở, nơi chưa có tổ chức Đoàn, để thành lập Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời và hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn. Tối ngày 14/03/2019 tại phòng B1.2, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức lớp Cảm tình đoàn cho 05 bạn sinh viên.Đ/c Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường phát biểu

Các nội dung được tuyên truyền trong chương trình bồi dưỡng cảm tình Đoàn gồm: tuyên truyền về chặng đường lịch sử 88 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019). Tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển nhà trường. Tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đoàn viên tiêu biểu lớp trước: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi…, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước đã chọn. Các bạn sinh viên được học tập về Đoàn

Sau khi được học Cảm tình đoàn, sẽ tìm hiểu thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên ở cơ sở; phân loại lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên, phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên tiên tiến vào Đoàn, xem đây là tiêu chuẩn quan trọng để công nhận là đoàn viên ưu tú. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội, các đợt thi đua nhằm tạo môi trường cho thanh thiếu niên rèn luyện, phấn đấu. Qua đó, lựa chọn bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến để kết nạp đoàn viên mới. Lễ kết nạp đoàn viên mới sẽ được tổ chức vào tối ngày 25/03/2019.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn