Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức chương trình Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp năm 2023