Hội nghị Tuyên truyền tác hại của rượu bia, thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA, THUỐC LÁ
VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA, THUỐC LÁ

     Đoàn trường, Hội sinh viên Trường Đại học Xây dựng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền tác hại của rượu bia, thuốc lá và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá trong đoàn viên thanh niên và sinh viên toàn trường.

     Để góp phần nâng cao nhận thức đoàn viên thanh niên và sinh viên về tác hại của rượu bia, thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá năm 2020. Tối ngày 27 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với Hội sinh viên Trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho trên 150 đoàn viên thanh niên và sinh viên về tác hại, rượu bia, thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.Đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường báo cáo tại hội nghị


     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Được – Phó Bí thư Đoàn trường đã thông tin thêm những vấn đề có liên quan đến tác hại, rượu bia, thuốc lá gây ra những tác hại về sức khỏe và nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng. Đồng thời, tại Hội nghị các bạn đoàn viên cũng được tìm hiểu thêm về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 14/6/2019 và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.


Một số hình ảnh tại hội nghị


      Buổi tuyên truyền nhằm cung cấp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong việc phòng tránh các tác hại do rượu, bia, thuốc lá gây ra.


Đoàn trường ĐHXD Miền Tây

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn