Đang online: 83

Số lượt truy cập: 17192072

Báo cáo công tác hội Cựu chiến binh năm 2014 (21/11/2014)


BÁO CÁO 
Công tác Hội cựu chiến binh Trường ĐHXD Miền Tây năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-CCB ngày 30 tháng 09 năm 2014 về việc kiểm tra công tác Hội năm 2014 (đợt 2). Ban chấp hành Hội CCB trường ĐHXD Miền tây báo cáo kết quả thực hiện những nội dung chính của Hội CCB trong năm 2014.
Tổng kế 5 năm hội Cựu chiến binh (01/04/2014)


BÁO CÁO TỔNG KẾT

PHONG TRÀO THI ĐUA
“ CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU ” 5 NĂM 
&
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ,
TIÊU CHÍ THI ĐUA 5 NĂM (2009-2014)Gặp mặt truyền thống 2013 (28/01/2014)

Một số hình ảnh sinh hoạt tại buổi gặp mặt truyền thống hội Cựu chiến binh Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


Về nguồn 2013 (16/01/2014)

VỀ NGUỒN-ĐÔNG BẮC


Về Nguồn (02/01/2014)
Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2013) và 24 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2013), Nhà trường tổ chức cho Hội Cựu Chiến binh về nguồn phía Đông Bắc của Tổ quốc từ ngày 4/12/2013 đến ngày 10/12/2013, tham gia chuyến về nguồn có các Thầy trong Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và toàn thể Hội cựu chiến binh nhà trường, đây là hoạt động chính trị của Hội cựu chiến binh nhà trường trong đợt về nguồn tham quan các khu di tích lịch sử, thể hiện tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc

1