TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   858362
Đang online:   576
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
KẾ HOẠCH Học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh
[Ngày đăng:21/06/2021]

KẾ HOẠCH

Học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Chi tiết kế hoạch tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học vào ngày thứ sáu 18/6/2021
[Ngày đăng:17/06/2021]

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học vào ngày thứ sáu 18/6/2021

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Thay đổi thời gian học cải thiện, học vượt học kỳ 3 Năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:12/05/2021]

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian học cải thiện, học vượt học kỳ 3 Năm học 2020 - 2021

Thời gian học kỳ 3 bắt đầu từ ngày 24/5/2021

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
KẾ HOẠCH Thực tập địa chất công trình
[Ngày đăng:15/04/2021]

KẾ HOẠCH

Thực tập địa chất công trình tại khu B

Danh sách các lớp học phần và thời gian thực tập từng lớp cụ thể như sau:

STT

Lớp học phần

Tên học phần

GVHD

Thời gian

1

XD076.1905

Thực tập ĐCCT

Nguyễn Văn Tri

 

Sáng 7h

18/4/2021

 

2

XD076.1906

3

XD076.1907

4

XD076.1908

5

XD08801

Thực tập địa cơ

Chiều 13h

18/4/2021

6

XD076.1902

Thực tập ĐCCT

Nguyễn Tấn Thanh

Chiều 13h

18/4/2021

7

XD076.1903

8

XD076.1904

9

GT20D01

Lê Châu Tuấn

Chi tiết
THÔNG BÁO Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 3 Năm học 2020 – 2021
[Ngày đăng:30/03/2021]

 

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 3

Năm học 2020 – 2021

Chi tiết
THÔNG BÁO Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:22/01/2021]

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

1. Thời gian ghi danh: 21/01/2021-24/01/2021

2. Thời gian đăng ký: 01/02/2021-04/02/2021

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Đăng ký chính thức các học phần học kỳ 2, năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:24/12/2020]

THÔNG BÁO

Đăng ký chính thức các học phần học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

1. Thời gian đăng ký.

- Khoá 2016, 2017, 2018: Từ 08h00 ngày 30/12/2020 đến ngày 03/01/2021

- Khoá 2019, 2020: Từ 08h00 ngày 31/12/2020 đến ngày 03/01/2021

2. Thời gian học: Từ ngày 04/01/2021.

Chi tiết thông báo tại đây.

Hướng dẫn đăng ký học phần tại đây.


Chi tiết
THÔNG BÁO Ghi danh đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:07/10/2020]

THÔNG BÁO

Ghi danh đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

1. Thời gian ghi danh: từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020

2. Đăng ký chính thức: Dự kiến từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020

3. Thời gian hủy học phần: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020


Chi tiết
THÔNG BÁO Đăng ký chính thức các học phần học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:31/08/2020]

THÔNG BÁO

Đăng ký chính thức các học phần học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

1. Thời gian đăng ký.

- Khoá 2016, 2017: Từ 08h00 ngày 04/9/2020 đến ngày 11/9/2020

- Khoá 2018, 2019: Từ 08h00 ngày 08/9/2020 đến ngày 11/9/2020

2. Thời gian học: Từ ngày 14/9/2020.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
KẾ HOẠCH Giảng dạy các lớp Thực tập địa chất công trình
[Ngày đăng:06/08/2020]

KẾ HOẠCH

Giảng dạy các lớp Thực tập địa chất công trình

http://www.mtu.edu.vn/Resources/Images/Cac_Phong_Chuc_Nang/Khoa%20XD/Thong%20bao/2020/TT-dia-chat.png

Địa điểm:

  • Phòng thí nghiệm: ngày 26/07/2020
  • Khoan Khảo sát tại khu B - Trường ĐHXD Miền Tây: ngày 08/08/2020

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam