Đang online: 683

Số lượt truy cập: 16969015

Chức năng - Nhiệm vụ
I. Chức năng

1. Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học cho tất cả sinh viên của Trường và các học viên khác có nhu cầu. 
2. Tổ chức thi, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao và các module chuyên ngành. 

3. Tổ chức các hoạt đông kinh doanh, mua bán, sửa chữa trang thiết bị, máy tính, thiết bị văn phòng, thiết kế, bảo trì mạng, trang web.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học.

2. Chiêu sinh và quản lý lớp học.

3. Tổ chức sát hạch, cấp Chứng chỉ, Chứng nhận CNTT cơ bản, nâng cao và các module chuyên ngành.

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, CNTT theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

5. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, CNTT đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

6. Cung cấp các dịch vụ khác (mua bán, trao đổi, ký gửi, bảo hành, bảo trì, lắp đặt các thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, lập trình, cài đặt phần mềm, sửa chữa máy tính và thiết bị văn phòng; thiết kế, bảo trì trang web,…)

7. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, CNTT trên địa bàn; thực hiện khảo sát, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, CNTT.

8. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm.

9. Trong quá trình hoạt động, tùy theo nhu cầu, nhiệm vụ được giao, trình Hiệu trưởng việc huy động cán bộ viên chức, giảng viên của Trường để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; trường hợp cần thiết, trình Hiệu trưởng ký hợp đồng với các cá nhân trong và ngoài khu vực nhà nước, kể cả giảng viên nước ngoài đến làm việc tại Trung tâm theo chế độ hợp đồng khoán việc phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

10. Quản lý, đăng tin website trên trang tin của đơn vị.

11. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn