Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 164

Số lượt truy cập: 15153120

Biểu mẫu Nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên


BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN

STT BIỂU MẪU TRÍCH YẾU
1 Đơn đăng ký đề tài NCKH của sinh viên 
Dùng để đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) dành cho sinh viên
2 Đề xuất phê duyệt đề tài NCKH của sinh viên

3 Đề cương NCKH của sinh viên

4 Dự toán đề tài

5 Biên bản xét duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên
 
6 Phiếu đánh giá nội dung đề tài NCKH của sinh viên

7 Danh sách đề xuất hội đồng xét duyệt/nghiệm thu các đề tài NCKH của sinh viên  
8 Biên bản họp hội đồng đánh giá nội dung đề tài NCKH của sinh viên

9 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

10 Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên
11 Biên bản giải trình V/v chỉnh sửa nội dung đề tài NCKH của sinh viên

12 Phiếu đánh giá kết quả đề tài NCKH của sinh viên

13 Biên bản thanh lý hợp đồng triển khai thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

14

15 Đơn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài NCKH của sinh viên
16 Phiếu đề xuất đề tài NCKH của sinh viên Dùng cho giảng viên hướng dẫn


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn