Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 54

Số lượt truy cập: 17191424PHÂN CÔNG CÔNG TÁC
1. Viện Trưởng:

1.1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mặt công tác của Viện.

1.2. Phụ trách chung các công việc của Viện liên quan đến lĩnh vực Khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, hợp tác trong nước và quốc tế của Nhà trường.

1.3. Phụ trách phần chuyên môn trong tạp chí KH&CN của Nhà trường.

1.4. Kiểm soát thông tin website trên trang của đơn vị.

1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

2. Phó Viện trưởng 1

2.1. Phụ trách chung các hoạt động của Viện (trong trường hợp Viện trưởng vắng mặt).

2.2. Phối hợp với các đơn vị trong trường, tổ chức hướng dẫn đăng ký các hoạt động về KHCN.

2.3. Phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên.

2.4. Xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN.

2.5. Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ của Trường.

2.6. Quản lý công tác NCKH Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị, Khoa Khoa học cơ bản.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.

3. Phó Viện trưởng 2

3.1. Phụ trách công tác hợp tác quốc tế.

3.2. Quản lý công tác NCKH của sinh viên, các hoạt động khởi nghiệp, các cuộc thi của sinh viên.

3.3. Quản lý cơ sở dữ liệu về KHCN của Trường, lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên.

3.4. Phụ trách Công tác báo cáo, kiểm định Trường.

3.5. Cố vấn cho Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

3.6. Quản lý công tác NCKH Khoa Kiến trúc, Khoa Kinh tế, Khoa Lý luận chính trị.

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn