1. Thông tin thí sinh

Họ tên Số Báo danh
CMND Ngày sinh
KVƯT ĐTƯT

2. Kết quả xét tuyển vào Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Tên Ngành Mã Ngành
Tổng điểm Kết quả