CHUẨN ĐẦU RA  
TT SỐ HIỆU  NGÀY BAN HÀNH NỘI DUNG  TẢI VỀ
1 355/QĐ-ĐHXDMT 25/8/2021   CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐH HỆ CQ
CỦA TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
2 113/QĐ-ĐHXDMT  5/5/2020  LỘ TRÌNH CHUẨN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
3  141/QĐ-ĐHXDMT 28/3/2022  CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
***

 STT SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH  TÊN CHƯƠNG TRÌNH  CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  MÃ NGÀNH TẢỈ VỀ
A. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
 I. NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2023
1 184/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 12/4/2023
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 Công nghệ thi công và An toàn lao động
 Công trình ngầm đô thị
 7580201
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân)  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
2
 Ngành Kỹ thuật Phần mềm  Kỹ thuật phần mềm
 Hệ thống thông tin quản lý
 7480103
3  Ngành Cấp thoát nước  Kỹ thuật Cấp thoát nước  7580213
4 Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  Xây dựng Cầu đường
 Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
 7580205
5  Ngành Kỹ thuật Môi trường  Kỹ thuật môi trường
 Công nghệ môi trường và Quản lý Tài nguyên đất đai
 7520320
6  Ngành Quản lý Đô thị và Công trình  Quản lý đô thị và Công trình
 Kinh tế và Quản lý bất động sản
 7580106
7  Ngành Kiến trúc   Kiến trúc Công trình
 Kiến trúc Đồ họa
 Kiến trúc Nội thất
 Kiến trúc Cảnh quan
 7580101
8  Ngành Kế toán (Cử nhân)  Kế toán Doanh nghiệp
 Kế toán Doanh nghiêp - Xây dựng
 7340301
  II. NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2022
1 216/QĐ-ĐHXDMT Ngày 25/4/2022
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 Công nghệ thi công và An toàn lao động
 7580201
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân)  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 2  Ngành Kỹ thuật Phần mềm  Kỹ thuật phần mềm
 Hệ thống thông tin quản lý
 7480103
 3  Ngành Cấp thoát nước  Kỹ thuật Cấp thoát nước  7580213
 4 Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  Xây dựng Cầu đường
 Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
 7580205
5  Ngành Kỹ thuật Môi trường  Kỹ thuật môi trường  7520320
6  Ngành Quản lý Đô thị và Công trình  Quản lý đô thị và Công trình
 7580106
7  Ngành Kiến trúc  Kiến trúc Công trình
 Kiến trúc Đồ họa
 Kiến trúc Nội thất
 Kiến trúc Cảnh quan
 7580101
8  Ngành Kế toán (Cử nhân)  Kế toán Doanh nghiệp
 Kế toán Doanh nghiêp - Xây dựng
 7340301
  III. NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2021
1 380/QĐ-ĐHXDMT Ngày 28/09/2021  Ngành Kỹ thuật Xây dựng  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
 Công nghệ thi công và An toàn lao động
 7580201  
 Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân)  Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
2  Ngành Kỹ thuật Phần mềm  Kỹ thuật phần mềm
 7480103
3  Ngành Cấp thoát nước  Kỹ thuật Cấp thoát nước  7580213
4 Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  Xây dựng Cầu đường
 7580205
5  Ngành Kỹ thuật Môi trường  Kỹ thuật môi trường  7520320
6  Ngành Quản lý Đô thị và Công trình  Quản lý đô thị và Công trình
 7580106
7  Ngành Kiến trúc  Kiến trúc Công trình
 Kiến trúc Đồ họa
 Kiến trúc Nội thất
 Kiến trúc Cảnh quan
 7580101
8  Ngành Kế toán (Cử nhân)  Kế toán Doanh nghiệp
 Kế toán Doanh nghiêp - Xây dựng
 7340301
 B. TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
9  68/QĐ-ĐHXDMT Ngày 21/02/2023   Kỹ thuật Xây dựng  Kỹ thuật Xây dựng 8580201
10 139/QĐ-ĐHXDMT Ngày 12/03/2021  Kỹ thuật Xây dựng  Kỹ thuật Xây dựng

XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 511

   Số lượt truy cập: 17188199

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2023 - 2024
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
    
    Phòng Công tác Chính trị sinh viên
    Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
    
        Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kinh tế      
        Khoa Công nghệ      
        Khoa Khoa học Cơ bản  
    
        Khoa Lý luận chính trị    
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
        Trung tâm Tư vấn xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
    
        Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn