KHOA KINH TẾ


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

Email: huonggc@gmail.com

Khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dựng Miền tây được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng Miền tây tháng 3 năm 2008.

Ngày 15 tháng 12 năm 2009 thành lập Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dựng Miền tây theo Quyết định số /QĐ-BXD ngày 02/12/2009 của Bộ Xây dựng.

Ngày 19 tháng 03 năm 2012 thành lập khoa Kinh tế Trường Đại học Xây dưng Miền tây trên cơ sở Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Xây dưng miền tây. Quyết định số 84/QĐ/ĐHXDMT của Hiệu Trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Khoa Kinh tế có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn học chuyên ngành Kế toán và môn Kinh tế xây dựng, Quản trị Doanh nghiệp ngành xây dựng.

Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay gồm có 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa và 02 bộ môn: Bộ môn Kế toán và Bộ môn Tài chính - Quản trị.

Đội ngũ giảng viên của khoa hiện nay có 11 giảng viên cơ hữu và 07 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó 04 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 03 Cao học và 03 Đại học.

Qua 06 năm xây dựng và phát triển Khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: 04 năm liên tục (2010 – 2013) được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn