Đang online: 528

Số lượt truy cập: 17188243

Đăng ký chính thức các học phần học kỳ I, năm học 2020 - 2021

THÔNG BÁO
Đăng ký chính thức các học phần học kỳ I, năm học 2020 - 2021


Căn cứ Kế hoạch đào tạo Năm học 2020 – 2021;

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên trình độ Đại học, hệ chính quy thực hiện đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký:

- Khóa 2016, 2017: Từ 8h00 ngày 04/9/2020 đến ngày 11/9/2020.

- Khóa 2018, 2019: Từ 8h00 ngày 08/9/2020 đến ngày 11/9/2020.

(đối với lớp XD19D01, Nhà trường sẽ đăng ký học theo lớp chung)

2. Cách thức đăng ký:

- Đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin của Trường theo địa chỉ http://online.mtu.edu.vn (Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin theo tên đăng nhập và mật khẩu cá nhân).

- Tên đăng nhập: Mã số sinh viên; Mật khẩu: Mật khẩu riêng của từng sinh viên, nếu sinh viên chưa thay đổi mật khẩu thì mật khẩu là mã số sinh viên.

- Đăng ký môn học: Sinh viên vào cổng thông tin “Đăng ký học phần”  “Đăng ký môn học”.

- Lưu ý: Cố vấn học tập (GCVN) xác nhận kết quả đăng ký học phần của sinh viên và nộp về Phòng Quản lý đào tạo đến hết ngày 09/10/2020.


3. Điều kiện đăng ký:

- Sinh viên phải đăng ký đúng thời gian quy định theo từng khóa học.

- Sinh viên đăng ký đúng các học phần đã được phòng Quản lý Đào tạo thông báo cho mỗi ngành học. Số tín chỉ đăng ký không vượt quá số tín chỉ cho phép.

- Những trường hợp khác, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Quản lý Đào tạo để xử lý. Thời gian từ ngày 07/9/2020 đến ngày 18/9/2020. 


4. Thời gian học: Từ ngày 14/9/2020.

5. Thời gian nộp học phí

Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài chính Kế toán đến hết ngày 09/10/2020

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn