Đang online: 79

Số lượt truy cập: 17192057

Kế hoạch công tác 2015

SỐ HIỆU

KẾ HOẠCH

TRÍCH YẾU

01/KH-CCB
2015

 Kế hoạch công tác Công tác của Hội CCB cơ sở trường Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2015

 Kế hoạch công tác 2014

SỐ HIỆU

KẾ HOẠCH

TRÍCH YẾU

 05/KH-CCB  Kế hoạch công tác  Công tác của Hội CCB cơ sở trường Đại học Xây dựng Miền Tây kỷ niệm 60 chiến thắng Điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2014) Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 5 năm (2009- 2014)
 01/KH-CCB Kế hoạch công tác của Hội CCB cơ sở trường Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2014
  Kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí hoạt động trong năm 2014