THÔNG TIN CHUNG

1. Tên và địa chỉ giao dich:
- Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
- Tên tiếng Anh: Construction Consulting Center – Mientay University Construction.
- Tên viết tắt: CCC.MTU
- Trụ sở chính : 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại : 0703.842244.
- Fax : 0703.842244.
- E-mail : tttvxd.mtu@gmail.com
- Mã số thuế: 1500235957-001

2.Tóm tắt quá trình thành lập và phát triển:

- Ngày thành lập: 15 tháng 02 năm 2001 với tên gọi “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Trung học Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 08 tháng 04 năm 2003 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 09 tháng 11 năm 2011 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây”.

3.Các sản phẩm, dịch vụ chính:
- Tư vấn thẩm tra, thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng đô thị,thủy lợi, khu công nghiệp loại vừa và nhỏ;
- Thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các khu công nghiệp;
- Tư vấn khảo sát địa chất địa hình;
- Tư vấn lập, quản lý dự án công trình;
- Tư vấn lập tổng dự toán và dự toán công trình;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng bằng các phép thử.

4.Chính sách chất lượng:
- Đường lối xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là chất lượng sản phẩm.
- Mục tiêu của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là trở thành một Trung tâm Tư vấn Xây dựng có uy tín trong ngành xây dựng ở Việt Nam và trong khu vực. Vì vậy các sản phẩm của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây luôn phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng và đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng. 

THÔNG TIN CHUNG
1. Tên và địa chỉ giao dich:
- Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
- Tên tiếng Anh: Construction Consulting Center – Mientay University Constructon.
- Tên viết tắt: CCC.MTU
- Trụ sở chính : 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại : 0703.842244.
- Fax : 0703.842244.
- E-mail : tttvxd.mtu@gmail.com
- Mã số thuế: 1500235957-001

2.Tóm tắt quá trình thành lập và phát triển:
- Ngày thành lập: 15 tháng 02 năm 2001 với tên gọi “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Trung học Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 08 tháng 04 năm 2003 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây”.
- Ngày 09 tháng 11 năm 2011 đổi thành “Trung tâm Tư vấn Xây dựng thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây”.
3.Các sản phẩm, dịch vụ chính:
- Tư vấn thẩm tra, thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng đô thị,thủy lợi, khu công nghiệp loại vừa và nhỏ;
- Thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các khu công nghiệp;
- Tư vấn khảo sát địa chất địa hình;
- Tư vấn lập, quản lý dự án công trình;
- Tư vấn lập tổng dự toán và dự toán công trình;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng bằng các phép thử.

4.Chính sách chất lượng:
- Đường lối xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là chất lượng sản phẩm.
- Mục tiêu của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây là trở thành một Trung tâm Tư vấn Xây dựng có uy tín trong ngành xây dựng ở Việt Nam và trong khu vực. Vì vậy các sản phẩm của Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường ĐHXD Miền Tây luôn phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng và đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn