Nhân sự - Phân công công tác

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊLƯU VĂN VĨNH
Trưởng phòng
TRỊNH CÔNG LUẬN
Phó Trưởng phòngTẬP THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ


1/ Trưởng phòng
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng về các mặt công tác của phòng.
- Thực hiện, triển khai và có biện pháp cụ thể để hòan thành công việc của phòng
- Kiểm tra đôn đốc công chức, viên chức trong phòng hòan thành công việc của mỗi cá nhân và của từng bộ phận
- Trực tiếp quản lý và giao nhiệm vụ cho bộ phận lái xe để phục vụ công tác của Ban Giám Hiệu và các đơn vị khi được Ban giám hiệu phê duyệt.
- Quản lý và giao nhiệm vụ cho bộ phận quản trị, y tế, điện nước, tạp vụ, bảo quản sửa chữa
- Đôn đốc nhắc nhở cả phòng thực hiện nội quy, quy chế làm việc cơ quan.
- Đề xuất với Hiệu Trưởng những công việc cần thiết nhằm hòan thành nhiệm vụ của trường.


2/ Phó Trưởng Phòng
- Thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng phòng đã được Ban Giám Hiệu chấp thuận.
- Trực tiếp quản lý tổ thiết bị, bộ phận điện nước.
- Trực tiếp quản lý đôn đốc theo dõi công việc của bộ phận vệ sinh nhà lớp học và khuôn viên sân trường.
- Quản lý công tác tổ quản trị và thiết bị, quản lý các loại tài sàn, trang thiết bị trong nhà trường.
- Quản lý trực tiếp công tác sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị định kỳ, di tu bão dưỡng công trình xây dựng.
- Quản lý công tác tiết kiệm điện nước trong tòan trường.
- Quản lý, theo dõi chỉ số điện nước, xây dựng kế hoạch kiểm tra, công tác thu tiền điện nước ký túc xá.
- Quản lý công tác an tòan tài sản, phòng chống cháy nổ.
- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ báo cáo phòng.
- Lập các báo cáo về cơ sở vật chất, kế hoạch kiểm kê tài sản hàng năm.
- Thay mặt trưởng phòng điều hành công việc khi trưởng phòng ủy quyền.


DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Lưu Văn Vĩnh

Trương phòng

Thạc sĩ

2

Nguyễn Viết Khánh

P. Trưởng phòng

Kỹ sư

3

Phạm Ngọc Thạch

Nhân viên

Cử nhân Kinh tế

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nhân viên

Trung cấp Y sỹ

5

Nguyễn Huy Cương

Nhân viên

Lái xe

6

Lê Thanh Bình

Nhân viên

Lái xe

7

Nguyễn Văn Ánh

Nhân viên

Kỹ thuật điện

8

Phan Văn Hành

Nhân viên

Kỹ thuật viên

  9 Võ Quốc Cường  Nhân viên  Kỹ sư

10

Vũ Thị Thoa

Nhân viên

Nhân viên tạp vụ

11

Hồ Thị Nữ

Nhân viên

Nhân viên tạp vụ

12

Phạm Thị Huệ

Nhân viên

Nhân viên tạp vụ

13

Phan Thị Kim Anh

Nhân viên

Nhân viên tạp vụ

  14 Nguyễn Thị Phượng
 Nhân viên  Nhân viên tạp vụ
  15 Hồ Thị Diễm  Nhân viên  Nhân viên tạp vụ

16

Nguyễn Văn Bửu

Nhân viên

Nhân viên tạp vụ   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn