Sơ đồ tổ chức
Việc tổ chức bộ máy của Ban QL dự án phải đảm bảo đủ điều kiện về năng lực theo điều 43, 44 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/ 02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Đang online: 2503

Số lượt truy cập: 17029519